Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Volitve predsednika Gospodarske zbornice Slovenije

19.4.2017 - Sedanjemu predsedniku Gospodarske zbornice Slovenije Marjanu Mačkošku se mandat izteče 24. 5. 2017. Predsednik skupščine GZS vabi člane GZS, da predlagajo kandidate za predsednika GZS na obrazcu, ki je objavljen na tej spletni strani. H kandidaturi se priloži še soglasje kandidata. Kandidat bo uvrščen na listo kandidatov za predsednika, če ga predlaga vsaj deset članov GZS.
Več …

Obisk podjetja Arex in zbor Sekcije računovodij Dolenjske in Bele krajine

Obisk podjetja Arex in zbor Sekcije računovodij Dolenjske in Bele krajine

11.4.2017 - Na zboru članov Sekcije računovodij Dolenjske in Bele krajine, ki je potekal 11. aprila, so sodelujoči izvolili člane izvršilnega odbora (IO) in podelili nov mandat dosedanji predsednici sekcije. Mandat članov IO in predsednika traja 4 leta. Novi izvršilni odbor sestavljajo: Predsednica IO: Vesna Gregorič, Finline, Vesna Gregorič, s. p. Člani IO: David Burja, Avditor Plus, d. o. o.
Več …

10. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov

Izzivi in priložnosti 4. industrijske revolucije

Izzivi in priložnosti 4. industrijske revolucije

7.4.2017 - Jubilejni, 10. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov z naslovom INDUSTRIJA 4.0: DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV je v četrtek, 6. aprila, v hotelu Šport na Otočcu s kvalitetnimi predavanji in številčno udeležbo s strani regionalnih podjetij nadaljeval tradicijo odličnih dogodkov, kjer so predstavljena tako aplikativna znanja kot tudi vizija razvoja področja.
Več …

Mednarodno poslovanje

Novosti v zvezi z napotitvijo v Avstrijo po 1. 5. 2017

Novosti v zvezi z napotitvijo v Avstrijo po 1. 5. 2017

7.4.2017 - Opozarjamo vas, da s 1. 5. 2017 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Prosimo vas, da pred napotitvijo v Avstrijo  preverite, ali je na vašem področju opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb  in v primeru le-te spremembe tudi nemudoma upoštevate. Tudi za napotene delavce v Avstrijo, ki ste jih prijavili pred 1. 5.
Več …

Javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih

Pritegnite mlade in si zagotovite dolgoročnejše sodelovanje z njimi

Pritegnite mlade in si zagotovite dolgoročnejše sodelovanje z njimi

5.4.2017 - ZRSZ je 4.4.2017 na spletni strani objavil javno povabilo, ki vam omogoča  subvencijo 5.000 EUR  za zaposlitev brezposelnih,  mlajših od 30 let. Ponudbe za trajno zaposlovanje mladih lahko delodajalci oddate le elektronsko, od 12. 4. 2017 od 10.00 do 31. 7. 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila. Za subvencionirano zaposlitev 5.
Več …

1 2 3 4 5