Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Razpis za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri

Razpis za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri

31.5.2018

Z namenom spodbuditi vzorno ravnanje s človeškimi viri na Dolenjskem in v Beli krajini in tudi na ta način povečati konkurenčnost gospodarstva regije ter omogočiti predstavitev domačih vzornih praks objavljamo Razpis za podelitev priznanj za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2017.

Priznanje Vzornega primera ravnanja s človeškimi viri na Dolenjskem in v Beli krajini se dodeli najmanj enemu do največ trem izbranim kandidatom – prejemnikom priznanj, in sicer za eno od kategorij:

  • vodja delovne skupine ali oddelka ali 
  • vodja službe za ravnanje s človeškimi viri ali 
  • podjetje oz. druge organizacijske oblike (priznanje prevzame zastopnik) ali 
  • projekt (priznanje prevzame vodja projekta).

Pri izboru vzornega primera se ločeno obravnavajo in kot vzor izberejo prijave podjetij oz. gospodarskih družb ter prijave organizacij, ki niso gospodarske družbe. Besedilo razpisa, prijavni obrazci in ostala dokumentacija so vam na voljo na spodnjih povezavah. 

Rok za oddajo prijav je 17. julij 2018. 

Več pojasnil dobite na telefonski številki 07/ 33 22 185 ali e-naslovu nina.sab@gzdbk.si

Razpis »

Pravilnik »

Prijava » 

Dosedanji prejemniki priznanj »

 

Nazaj