Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost

Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost

28.11.2018

Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj.

Davčno osnovo lahko znižate v višini do 100 % zneska za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti in si tako znižate pozitivno davčno osnovo.

Upravičeni stroški morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer:

  • delo zaposlenih,
  • storitve zunanjih izvajalcev (raziskovalna dejavnost),
  • oprema.

Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo v enem računovodskem letu.

Stroški, ki niso upravičeni so:

  • že uveljavljene olajšave za investiranje v opremo,
  • za aktivnosti/opremo, ki je že sofinancirana iz nepovratnih sredstev,
  • stroški, ki niso neposredno povezani z raziskovalno razvojno dejavnostjo.

Priprava ustrezne dokumentacije: do konca meseca marca za preteklo leto.

 

Vir: Tiko Pro

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

 

Nazaj