Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vlada določila besedilo Predloga Zakona o poslovni skrivnosti

Vlada določila besedilo Predloga Zakona o poslovni skrivnosti

30.1.2019

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o poslovni skrivnosti in ga poslala v obravnavo v Državni zbor.

S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2016/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 glede varstva nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritje. Predlog zakona celovito ureja področje poslovne skrivnosti. Je materialno-procesni predpis, saj definira pojem poslovne skrivnosti ter hkrati določa postopke in ukrepe v primeru protizakonitega razkrivanja poslovne skrivnosti, ureja sodno varstvo, vsebuje pa tudi vsebuje določbe za ohranitev zaupnosti poslovne skrivnosti v sodnih postopkih.

Poslovna skrivnost je za enkrat v slovenski zakonodaji sicer opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa tudi varstvo slednje, podobno jo urejajo nekateri področni zakoni.

 

Vir: Portal FinD-INFO

Image courtesy of sscreations at FreeDigitalPhotos.net

Nazaj