Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vabilo k sodelovanju v projektu »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«

Vabilo k sodelovanju v projektu »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«

7.2.2019

 

Vabimo vas k sodelovanju v projektu »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki ga Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, Štajersko gospodarsko zbornico in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, izvaja od oktobra 2018, pridobilo pa ga je na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. GZDBK kot zunanji izvajalec pri projektu POLET skrbi za stalne promocijske aktivnosti, mreženje, izmenjave mnenj in izkušenj, diseminacijo gradiv ter informiranje slovenskih delodajalcev ter ostale strokovne javnosti na področju aktivnega in zdravega staranja (še zlasti predstavnikov slovenskih delodajalcev v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija – KRVS).

Z namenom sledenja usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problematike nizke stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in visokega deleža bolniških odsotnosti zaposlenih, bo v projektu razvit in v podprtih podjetjih implementiran inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. Prav tako bodo izdelana spletna interaktivna podporna orodja za izvajanje aktivnosti za delodajalce. V priponki prilagamo podrobnejši opis projekta in sodelovanja v njem (Priloga 1: Opis sodelovanja podjetij_Polet.docx).

 KAJ BOSTE PRIDOBILI S SODELOVANJEM V PROJEKTU? 

  1. Brezplačno analizo stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela v vašem podjetju.
  2. Individualiziran program in načrt, ki bo vseboval že obstoječe ukrepe podjetja na področju aktivnega in zdravega staranja ter priporočene ukrepe glede na rezultate analize stanja.
  3. Brezplačno svetovanje in strokovno podporo pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju posameznih ukrepov s strani multidisciplinarnega tima strokovnjakov s področij psihologije, ergonomije, managementa in promocije zdravja na delovnem mestu.
  4. Brezplačno usposabljanje in izobraževanje delodajalcev in zaposlenih s področij aktivnega in zdravega staranja zaposlenih ter odsotnosti z dela.
  5. Dostop do strokovno-informativnih gradiv in praktičnih podpornih orodij za pomoč pri upravljanju področij aktivnega in zdravega staranjem ter odsotnosti z dela.
  6. Priporočila delodajalcem za aktivno in zdravo staranje zaposlenih.

 SODELOVANJE V VLOGI PODPRTEGA PODJETJA 

  1. Posredovanje podatkov, ki bodo obravnavani zaupno, z namenom izdelave interne analizo stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela v vašem podjetju.  
  2. Aktivno sodelovanje pri oblikovanju strategije in pri pripravi nabora inovativnih ukrepov s področja aktivnega in zdravega staranja in odsotnosti z dela, zlasti pa pri njihovem izvajanju in vrednotenju  v vašem podjetju.
  3. Izmenjava informacij o aktualnih problematikah z namenom boljšega uresničevanja zastavljenih ciljev.

Prosimo vas, da svoj interes za sodelovanje potrdite z izpolnitvijo (Wordova različica) in podpisom (skenirana različica) priložene prijavnice (Priloga 2: Prijavnica_PP_Polet.docx), ki jo najkasneje do 15. 2. 2019 v obeh različicah pošljite na naslov: polona.lindic@gzdbk.si.

Na osnovi preliminarnih prijav bo izbranih 120 podjetij iz Kohezijske regije vzhodna Slovenija, v katero sodi tudi Dolenjska in Bela krajina.

Ker menimo, da bi z vašim sodelovanjem v projektu pripomogli k aktivnemu in zdravemu staranju zaposlenih na področju Dolenjske in Bele krajine, vas vabimo, da se odzovete našemu vabilu.   

Na voljo smo vam za dodatne informacije 07 33 22 182 ali polona.lindic@gzdbk.si

 

 

 

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Nazaj