Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

V javni razpravi Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

V javni razpravi Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

8.3.2019

S precejšnjo zamudo glede na roke za prenos v nacionalni pravni red je ministrstvo za pravosodje v medresorsko usklajevanje in javno razpravo poslalo Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Rok za oddajo komentarjev je 25. 3. 2019, kot rok za uveljavitev zakona pa je določen julij 2019. 

Cilji Predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) so:

– zagotoviti izvrševanje določb Splošne uredbe in Direktive v pravnem redu Republike Slovenije, tako da bi s sistemskega vidika bilo čim več vprašanj bilo urejeno ali rešeno v sistemskem zakonu s področja varstva osebnih podatkov in tako zagotovljeno uresničevanje osebne človekove pravice do varstva osebnih podatkov (38. člen Ustave Republike Slovenije).

Konkretneje:

– treba je zagotoviti spoštovanje pravne varnosti (tudi na način, da bi bilo čim več določb »na enem mestu« zaradi učinkovitega uresničevanja osebne človekove pravice do varstva osebnih podatkov), da bi bilo besedilo določb ZVOP-2 čimbolj v pomoč posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki. Izhodišče zakonodajnega urejanja je torej človek in njegove pravice (posameznik ali posameznica, na katerega ali katero se nanašajo osebni podatki),

– omogočiti ljudem (posameznice in posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki) ter javnopravnim organom in poslovnim subjektom (upravljavci in obdelovalci), da so sistemske norme varstva osebnih podatkov čimbolj povezane ali pojasnjevalno predpisane, tako da se omogoči čimbolj koherenten pristop k izvajanju uresničevanja in varstva pravic s področja varstva osebnih podatkov ter

– zagotoviti, da se v čimvečji meri ohrani dosedaj dosežena višja stopnja varstva osebnih podatkov.

 

Vir: MP

Nazaj