Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija za okolje in energijo

Vabilo k sodelovanju pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

Vabilo k sodelovanju pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

11.3.2019

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Osnutek NEPN predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letu 2019.

Za potrebe predhodnega posvetovanja in dialoga glede osnutka NEPN vljudno vabimo vse zainteresirane deležnike, tj. lokalne organe, organizacije civilne družbe, poslovno skupnost, vlagatelje in druge zadevne zainteresirane strani ter širšo javnost, da prispevajo k javnemu posvetovanju in dialogu s pripravo prispevkov na pripravljena vprašanja.

ODPRTO VABILO k sodelovanju pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in izvedbi celovite presoje vplivov na okolje 

Zaradi preglednosti in v namen obvladljivosti prispevkov pripravite jasne, ciljno usmerjene in čim bolj utemeljene prispevke, ki so ustrezno zamejeni (dolžina prispevkov/odgovorov na posamezna vprašanja je zamejena na 1500 znakov). Prispevki niso anonimni in bodo javno objavljeni. 

Predhodno posvetovanje in dialog bosta potekala od 4. marca do 8. aprila 2019 (5 tednov).

 Povezavi na ključna dokumenta:

 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov 

 Osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije, december 2018

Seznam vprašanj je objavljen na povezavi – odgovore, ki jih oddate  PREK SPLETNE APLIKACIJE, je mogoče pripraviti na poljubno število vprašanj. Vaše prispevke lahko tudi pregledujete in popravljate v roku 30 dni od prvega vnosa.

 

Vir in foto: Portal Energetika

Nazaj