Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Pametna Specializacija

Objavljen prvi javni razpis v okviru Strategije pametne Specializacije

1.2.2016 - Objavljen prvi javni razpis v okviru Strategije pametne Specializacije, ki združuje podporo vse od industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja do trga.
Več …

Za delodajalce

Delovni preizkus za 30+

Delovni preizkus za 30+

1.2.2016 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenja 1 milijon evrov za delovni preizkus, namenjen starejšim od 30 let. Delovni preizkus je namenjen preizkusu na konkretnem delovnem mestu, ki brezposelnim osebam omogoča preizkus znanj, spretnosti in navad, na osnovi katerih lahko pride do dodatnega izobraževanja ali zaposlitve. Namen javnega povabila je izvedba delovnega preizkusa brezposelnih oseb, starih 30...
Več …

Sekcija za ravnanje s človeškimi viri

V javni razpravi predlog Zakona o napotitvi delavcev na delo

V javni razpravi predlog Zakona o napotitvi delavcev na delo

27.1.2016 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog Zakona o napotitvi delavcev na delo. Predlog ureja izdajanje obrazcev A1, zagotavlja zaščito napotenih delavcev in preprečuje nelojalno konkurenco med delodajalci.
Več …

Februarja bo objavljen 5. JR za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest v Pokolpju

Februarja bo objavljen 5. JR za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest v Pokolpju

26.1.2016 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo objavilo peti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel v letu 2016. Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih naložbah.
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Hitreje do posodobljenega okoljevarstvenega dovoljenja

Hitreje do posodobljenega okoljevarstvenega dovoljenja

26.1.2016 - 25. decembra 2015 je začela veljati nova Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. list RS, št. 103/15), s katero se v slovenski pravni red prenaša del vsebine direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah. Za obstoječe naprave so ključne prehodne določbe, ki določajo roke za posodobitev okoljevarstvenega dovoljenja.
Več …

1 3 4 5 6 7 8