Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Sistem registriranih izvoznikov (sistem REX) 1. 1. 2017

27.1.2017 - S 1.1.2017 se je v okviru sheme GSP Unije začel uporabljati sistem registriranih izvoznikov (sistem REX), zato so carinski organi držav članic EU s 1.1.2017 začeli z registracijo izvoznikov in prepošiljateljev blaga v okviru sheme GSP Unije. Ker gre v primeru sheme GSP Unije za avtonomni preferencialni režim, se dokazila o preferencialnem poreklu - navedbe o poreklu za izvoz v države upravičenke do GSP v EU izdajajo samo za namene...
Več …

Avstrijski organi so objavili uradno stran za napotitve na delo v Avstrijo

27.1.2017 - Avstrijski organi so objavili uradno stran za napotitve na delo v Avstrijo. Platforma za napotitev na delo je namenjena obveščanju podjetij in njihovih delavcev o napotitvi in posredovanju dela delavcev v Avstrijo. Zaradi vedno večje mednarodne delitve dela in prepletenosti gospodarskih dejavnosti podjetja vedno pogosteje uporabljajo delavce iz drugih držav.
Več …

Smernice za javno naročanje gradenj, izdaja 1.0

Smernice za javno naročanje gradenj, izdaja 1.0

25.1.2017 - Smernice za javno naročanje gradenj je pripravilo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Združenjem asfalterjev Slovenije, DARS, d. d., DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo RS za infrastrukturo.
Več …

Z javno agencijo SPIRIT Slovenija tudi v letu 2017 lažje na tuje trge

Z javno agencijo SPIRIT Slovenija tudi v letu 2017 lažje na tuje trge

16.1.2017 - Javna agencija SPIRIT Slovenija bo slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge ponuja vrsto storitev, katerih glavni cilj je zniževanje stroškov vstopa in poslovanja slovenskih podjetij na tujih trgih ter povečanje in geografska razpršitev izvoza. Skupinski sejemski nastopi slovenskih podjetij Sejmi so eno glavnih promocijskih orodij, ki jih podjetja izkoristijo za pregled dogajanja, konkurence in trendov v posamezni panogi,...
Več …

Kako lahko omilite davek na dobiček pravnih oseb, ki po novem znaša 19 %?

Kako lahko omilite davek na dobiček pravnih oseb, ki po novem znaša 19 %?

12.1.2017 - Kako si z olajšavami za raziskave in razvoj, za naložbe ter zaposlovanje znižati davčno osnovo Letos je začel veljati višji davek na dobiček, ki ga boste najprej občutili zaradi višjih akontacij, v celoti pa prihodnje leto, ko boste oddali davčno napoved za letošnje leto. A to ne poceni, da čas že zdaj ni pravi za razmišljanje o tem, kako boste višji, 19-odstotni davek na dobiček občutili čim manj.
Več …

1 3 4 5 6 7