Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Kako lahko omilite davek na dobiček pravnih oseb, ki po novem znaša 19 %?

Kako lahko omilite davek na dobiček pravnih oseb, ki po novem znaša 19 %?

12.1.2017 - Kako si z olajšavami za raziskave in razvoj, za naložbe ter zaposlovanje znižati davčno osnovo Letos je začel veljati višji davek na dobiček, ki ga boste najprej občutili zaradi višjih akontacij, v celoti pa prihodnje leto, ko boste oddali davčno napoved za letošnje leto. A to ne poceni, da čas že zdaj ni pravi za razmišljanje o tem, kako boste višji, 19-odstotni davek na dobiček občutili čim manj.
Več …

Spremembe za odmero NUSZ v MO Novo mesto še do konca januarja

Spremembe za odmero NUSZ v MO Novo mesto še do konca januarja

10.1.2017 - Na Mestni občini Novo mesto bodo do 30. januarja 2017 sprejemali obvestila o spremembah, ki vplivajo na odmero za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2017. Po tem roku bodo pri vpisu sprememb uporabili podatke iz javnih evidenc in vlog za odmero komunalnega prispevka. Zavezanci za odmero NUSZ (pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali uporabniki nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč na območju Mestne...
Več …

Javno naročilo

Objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo 3. razvojne osi (1. in 2. etapa)

Objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo 3. razvojne osi (1. in 2. etapa)

9.1.2017 - DARS je objavil javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo 3. razvojne osi (1. in 2. etapa). Rok za oddajo ponudb je 03.02.2017, do 12.00. JAVNO NAROČILO > Trasa 3. razvojne osi - jug, od AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, je vključena v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030.
Več …

Javni razpis

Javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«

Javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«

3.1.2017 - Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom. Rok prijave: 20. 2. 2017 Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je, z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov, zaradi: - pospeševanja inovacij, - ...
Več …

1 2 3 4 5