Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Objava razpisa

Izbiramo najboljše inovacije GZDBK za leto 2016

Izbiramo najboljše inovacije GZDBK za leto 2016

23.3.2016 - Z namenom spodbuditi inovacijsko dejavnost na Dolenjskem in v Beli krajini in povečati konkurenčnost gospodarstva regije ter omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja objavljamo RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA INOVACIJE GOSPODARSKE ZBORNICE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE ZA LETO 2016 V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj za inovacije GZDBK imajo pravico do prijave na razpis vse gospodarske...
Več …

Ministrstvo za finance zaključilo prvi krog posvetovanj o davčnem prestrukturiranju

21.3.2016 - Ministrstvo za finance je v petek, 18. 3. 2016, s predstavitvijo procesa davčnega prestrukturiranja na posvetu z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije v Laškem zaključilo prvo fazo procesa, ki ga je začelo 26. februarja s srečanjem z vodstvom Združenja Manager. V tem času so se predstavniki ministrstva srečali s predstavniki Združenja Manager, Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev, Obrtne zbornice...
Več …

Projekt Kampanja

Promocija zdravja na delovnem mestu – 5. spletni newsletter

Promocija zdravja na delovnem mestu – 5. spletni newsletter

18.3.2016 - V okviru projekta » Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu « je izšla peta številka newslettra s področja promocije zdravja na delovnem mestu. Tema tokratne številke je Vloga vodstva pri promociji zdravja na delovnem mestu. Promocija zdravja na delovnem mestu lahko, brez dejavne podpore vodstva, ostane le črka na papirju.
Več …

Sodelujte pri oblikovanju vizije Slovenije do leta 2050

Sodelujte pri oblikovanju vizije Slovenije do leta 2050

18.3.2016 - Vlada Republike Slovenije v okviru projekta Strategija razvoja Slovenije pričenja s turnejo interaktivnih dogodkov po Sloveniji. Njihov osrednji namen je preverjanje osnutka vizije z zainteresiranimi deležniki – tako organizacijami, podjetji, kot posamezniki, nadalje skozi odprt dialog ugotoviti, kaj manjka vsebini vizije, ki so jo zapisali udeleženci novembrske delavnice, ter jo skladno s pričakovanji deležnikov po potrebi tudi...
Več …

Razpisi

Objava novega javnega razpisa za pred-financiranje projektov

Objava novega javnega razpisa za pred-financiranje projektov

15.3.2016 - Slovenski regionalno razvojni sklad je v Ur. l. RS, št. 19 z dne 11. 3. 2016, objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
Več …

1 3 4 5 6 7 8 9 12