Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

"Speed uPPP" delavnico o javno-zasebnih partnerstvih

delavnica

Program

9.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 6 ur

Kotizacija

Udeležba je brezplačna za vse, je pa obvezna predhodna prijava na info@pppforum.si (ali preko prijavnice na spletni strani).

Delavnice organizira Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji v štirih slovenskih mestih, in sicer: v Ljubljani, na Otočcu, v Piranu in na Ptuju. in spletni strani .


V Hotelu Otočec (Grajska cesta 2) bo delavnica potekala v
 četrtek, 30. marca 2017. 

V Sloveniji se podobno kot v večini držav Evropske unije soočamo s potrebami po novi oz. izboljšani infrastrukturi. Vendar pa so možnosti financiranja tovrstnih projektov z javnimi sredstvi omejene. Odzivi držav na ta razkorak so različni, med učinkovitejšimi pa se je izkazala večja vključitev potencialov zasebnega sektorja. Javno-zasebna partnerstva tako (p)ostajajo globalni trend pri zagotavljanju javne infrastrukture in izvajanju javnih služb.

Pomen javno-zasebnih partnerstev je prepoznala tudi EU, ki jih postavlja v središče svojega naložbenega načrta za Evropo. Ta je namenjen oživitvi evropskega gospodarstva ter ustvarjanja novih delovnih mest, za njegovo izvedbo pa je bil ustanovljen tudi mehanizem za financiranje projektov Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI).

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji zato v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira niz štirih praktično naravnanih delavnic o javno-zasebnih partnerstvih po Sloveniji. Na njih se bomo lotili vprašanj, kot so: kako se v praksi lotiti projekta javno-zasebnega partnerstva, kateri so elementi, na katere je treba biti pozoren, kateri so uspešni primeri v Sloveniji in EU, kdo lahko pri tem pomaga, kako se medsebojno povezovati.

Vljudno vabljeni!

Zakaj se udeležiti delavnice?


 • ker se zavedamo, da je ob rednem delovnem ritmu težko najti čas za poglobljeno analizo potencialov, ki jih ponuja javno-zasebno partnerstvo;
 • ker bomo predstavili konkretne primere že izvedenih projektov javno-zasebnega partnerstva iz posameznih delov Slovenije. Izkušnje iz teh projektov je moč v veliki meri prenesti tudi v druge občine;
 • zaradi večje učinkovitosti skupinskega in interaktivnega pristopa pri obravnavi izpostavljenih tem;
 • ker bo razprava moderirana in vodena na način, da bo omogočala nesuhoparen vpogled v temo ter vključitev vseh udeležencev in spodbujala izmenjavo mnenj;
 • da boste pripravljeni na priložnosti, ki jih ponuja vključitev virov EU in zasebnega sektorja pri izvedbi javnih projektov;
 • da boste lažje prepoznali lastne razvojne potenciale.


PODROBNEJŠI PROGRAM DELAVNICE
 

Predavali bodo:

 • Ulla Hudina Kmetič (namestnica vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji)
 • Tina Vončina (Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)
 • Predstavnici SID banke: Saša Podpeskar in Nadja Cvek
 • Petra Ferk (Inštitut za javno-zasebno partnerstvo – IJZP)
 • Boštjan Ferk (IJZP)
 • Gregor Macedoni (župan Mestne občine Novo mesto) in Boštjan Ferk (IJZP)
 • Pavle Hevka (DRSI)
 • Petra Ferk (IJZP)
 • Branko Kašnik in Boštjan Ferk (IZJP)

Prijave in pojasnila

Udeležba je brezplačna za vse, je pa obvezna predhodna prijava na info@pppforum.si (ali preko prijavnice na spletni strani).

Katja Hodošček (E: katja.hodoscek@pppforum.si, T: 01 60 100 70)