Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Napotitev delavcev na delo v tujino

seminar

Program

09.00 začetek
11.30 odmor s pogostitvijo
12.00 nadaljevanje
15.00 zaključek z možnostjo podaljšanja za svetovanje

Trajanje: 6 p. u.

Kotizacija

Člani: 150 € + DDV
Ostali: 195 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija na osebo za člane 115 € + DDV, za ostale 150 € + DDV.

Naš seminar vam bo zagotovil toliko vedenja, da se boste znali pravilno in suvereno lotiti urejanja vsega, kar napotitev delavcev na delo v tujino, zahteva!

Kdaj
: četrtek, 28. junij 2018, ob 9.00 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:

S 1. 1 2018 sta v uporabo stopila Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS) in novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), ki sta prinesla pomembne spremembe pri napotovanju delavcev na delo v tujino. Zaradi novega ZČmlS in ZDoh-2S so se spremenila pravila glede pridobivanja potrdil A1, pridobitve statusa napotenega delavca, priprave obračuna plače napotenega delavca in glede možnosti izplačila / povrnitve določenih stroškov, ne da bi se ti stroški vštevali v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delavca, ki je napoten na delo v tujino. Posledično pa se je z aprilom 2018 spremenil tudi način poročanja teh dohodkov FURS.

Na tokratnem seminarju bodo predstavljene teoretične osnove, pomembne za pravilno napotitev delavca na delo v tujino, pri čemer bo velik poudarek dan na prve praktične izkušnje povezane z uporabo novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS) in novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2S). Osredotočili se bomo tudi na spremembe povezane s pripravo obračuna plače napotenim delavcem in na spremenjena pravila glede izplačila / povrnitve stroškov povezanih z delom ter na spremenjena pravila pri poročanju o teh dohodkih FURS preko REK-1 obrazca.

Predstavljena bodo pravila novega ZČmlS, ki ureja status napotenega delavca v delu, ki se nanaša na napotovanje delavcev iz Slovenije na delo v tujino, novele ZDoh-2S glede posebnih davčnih pravil vezanih na napotene delavce, evropske zakonodaje, ki ureja obvezna socialna zavarovanja ter vidik sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.

Izobraževanje je namenjeno osebam, ki se pri delu srečujejo z napotitvami delavcev na delo v tujino.

Na seminarju ne bomo podrobno obravnavali vseh specifičnih zahtev in zakonodajne regulative posameznih tujih držav (kot so npr. Nemčija, Švica, Anglija…), saj so le-te tako raznovrstne in obsežne, da jih v tem enodnevnem izobraževanju res ni moč podrobno predstaviti. Naš seminar pa vam bo zagotovil toliko vedenja, da se boste znali pravilno in suvereno lotiti urejanja vsega, kar napotitev delavcev na delo v tujino, zahteva.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Spološno o napotitvah:

 • na kratko o novem ZČmlS (splošna pravila, pogoji za pridobitev potrdila A1, postopek eVem),
 • Uredba 883/2004 in 987/2009 in
 • napotitev ali službena pot?

Novela ZDoh-2S in obračun dohodkov iz delovnega razmerja napotenih delavcev:

 • splošno o noveli ZDoh-2S,
 • povračila stroškov delavcem, napotenim na delo v tujino:
  • neprekinjene napotitve do 30 dni,
  • neprekinjene napotitve nad 30 dni,
  • posebna pravila za prevoznike v mednarodnem cestnem prometu in
  • posebna pravila glede plačil nastanitve,
 • posebna davčna osnova in napoteni delavci,
 • osnova za obračun prispevkov za socialno varnost,
 • pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja in
 • simulacije obračunov plač:
  • napotitev do 30 dni,
  • napotitev od 30 do 90 dni in
  • napotitev nad 90 dni.

Poročanje FURS:

 • prenovljen pravilnik o REK obrazcih,
 • pregled prenovljenih REK-1 obrazcev in
 • poročanje o izplačilih v letu 2018 za nazaj (do 30. 4. 2018) 


Seminar je namenjen:

√ računovodjem,
√ referentom za obračun plač,
√ kadrovskim delavcem in
√ vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja napotenih delavcev, ki jih tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu. 

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Irena Kamenščak


Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi leta 2012.

Ima bogate izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti ter gospodarskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 26. 6. 2018. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20180628 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si