Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

ŠOLA IZVRŠBE (!) Primerno tudi za ne-pravnike

Program

08.30 začetek
10.00 odmor 
10.30 nadaljevanje 
12.00 zaključek

Trajanje: 4 ure

Kotizacija

Člani: 135 € + DDV
Ostali: 179 € + DDV (pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za člane 107 € + DDV na osebo ter kotizacija za ostale 149 € + DDV na osebo)

 

S prikazom:

 • elektronske vložitve predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine
 • aktualne sodne prakse na domači strani Vrhovnega sodišča RS 
 • zadnjih sprememb in dopolnitev Novele ZIZ-L (ki je pričela veljati 25. marca 2018)

UDELEŽENCI BOSTE PREJELI tudi:

 • VZOREC DOPISA ZA POIZVEDBE o dolžnikovem premoženju – s strokovnimi pojasnili
 • VZOREC PREDLOGA ZA IZVRŠBO NA PODLAGI IZVRŠILNEGA NASLOVA – s strokovnimi pojasnili
 • ČLANKE PREDAVATELJICE : Izvršba na plačo po Novelah ZIZ-J in ZIZ-K, Upnikov umik predloga za izvršbo


Kdaj: četrtek, 21. junij 2018, ob 9.00 

Kje
: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

 

 


Z izvršilnim postopkom oziroma izvršbo, še posebej pa z izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine, se srečuje domala vsakdo - tako pravne kot fizične osebe. Nemalokrat se izvršbe (predvsem elektronske vložitve izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine) povsem uspešno lotevajo tudi nepravniki, vendar je pri tem potrebno širše znanje, tako pravil postopka, kot tudi ostalih pravnih in strokovnih vprašanj, ki se pojavljajo v izvršilnem postopku.

Zato bomo na izobraževanju odgovorili na nekatera najpogostejša vprašanja ter na vsa ostala vprašanja udeležencev:

 • Kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo in katera verodostojna listina je najprimernejša?
 • Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina…) in ali je opominjanje obvezno?
 • Kakšni so zastaralni roki za terjatve in kakšna so pravila zastaranja?
 • Kakšna so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova?
 • Kam moram vedeti o izvršilnih stroških?
 • Kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?
 • Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?
 • Dolžnik je prostovoljno poravnal svojo obveznost. Ali je upnik dolžan umakniti predlog za izvršbo?
 • Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima premoženja. Ali lahko še kaj storim?
 • Kako in v katerem primeru lahko sam opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Kdaj uporabim možnost, da dolžnik predloži seznam svojega premoženja in kaj mi ta možnost prinaša?
 • Sodišče je ustavilo izvršbo na sredstva na dolžnikovem računu. Kakšne so možnosti za nadaljevanje izvršilnega postopka?
 • Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajam izvršilna sredstva in kako to storim?
 • Na kaj moram biti še posebej pozoren, če je moj dolžnik fizična oseba? Kako pa ravnam v primeru, da je dolžnik samostojni podjetnik (s.p.) in je bil izbrisan iz Poslovnega registra?
 • Dolžnik je umrl. Kakšne so možnosti za nadaljevanje izvršilnega postopka?
 • Kako pravilno uporabim pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine kot izvršilni naslov in kaj mi ta postopek prinaša?


Vljudno vabljeni!

Vsebina:

 • Zgradba izvršilnega postopka - dovolilni del, izvršilni del
 • Pridobivanje podatkov o dolžniku in njegovem premoženju
  • natančen katalog podatkov,
  • razširjen krog zavezancev za dajanje podatkov,
  • pridobivanje podatkov s strani sodišča, izvršitelja, upnika,
  • novosti Novele ZIZ-L pri institutu seznama dolžnikovega premoženja
 • Predlog za izvršbo
  • razmejitev ureditve predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova ali na podlagi verodostojne listine,
  • identifikacijski podatki o upniku in dolžniku
 • Postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino – COVL
 • Izpolnjevanje elektronskega obrazca predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine – s strokovnimi pojasnili
  • vložitev predloga,
  • sodna taksa,
  • sklep o izvršbi in pravnomočnost sklepa o izvršbi,
  • ugovor dolžnika – sklep po 62. členu ZIZ (novosti Novele ZIZ-L),
  • plačilo dolžnika …
 • Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi VL
  • »obrazloženost« ugovora,
  • nadaljevanje postopka na pravdi …
 • Pravnomočnost sklepa o izvršbi na podlagi VL
  • odstop zadev na posamezna okrajna sodišča,
  • postopek izvršbe
 • Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova
  • posebnosti predloga (novosti Novele ZIZ-L),
  • priloge predloga (strokovna pojasnila k vzorcu predloga…)
 • Nadaljevanje postopka izvršbe z novim izvršilnim sredstvom
  • pravila tretjega odstavka 34. člena ZIZ,
  • vložitev predloga do konca postopka …
 • Izvršilna sredstva za izterjavo denarne terjatve
  • izvršba na premičnine,
  • izvršba na denarnoterjatev,
  • posebne določbe o izvršbi na plačo in druge stalne denarne prejemke (novosti Novel ZIZ-J in ZIZ-K),
  • izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet,
  • izvršba na nematerializirane vrednostne papirje (novosti Novele ZIZ-L),
  • izvršba na nepremičnine (novosti Novele ZIZ-L),
  • izvršba na delež družbenika v družbi


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izobraževanje je namenjeno
 vsem zaposlenim osebam, ki se srečujejo pri svojem delu in poslovnih opravilih s postopki izterjave in zavarovanja terjatev ne odvisno od tega ali imajo pravno izobrazbo ali ne.

Predavateljica


Dida Volk 

 Dida Volk je sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani na oddelku za gospodarstvo. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo in avtorica več strokovnih del s tega področja. Predava s področja izvršilnega, inoslvenčnega, pogodbenega, gospodarskega prava, zavarovanja terjatev in prava nepremičnin. 


Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 19. 6. 2018. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20180621 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.