Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Javno naročilo

Objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo 3. razvojne osi (1. in 2. etapa)

Objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo 3. razvojne osi (1. in 2. etapa)

9.1.2017 - DARS je objavil javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo 3. razvojne osi (1. in 2. etapa). Rok za oddajo ponudb je 03.02.2017, do 12.00. JAVNO NAROČILO > Trasa 3. razvojne osi - jug, od AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, je vključena v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030.
Več …

Javni razpis

Javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«

Javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«

3.1.2017 - Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom. Rok prijave: 20. 2. 2017 Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je, z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov, zaradi: - pospeševanja inovacij, - ...
Več …

1 9 10 11 12