Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

22. letna konferenca SZKO

Odgovor je kakovost - od vizije do trajnostnih rezultatov

Odgovor je kakovost - od vizije do trajnostnih rezultatov

4.12.2013 - Del programa 22. letne konference Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, ki je potekala novemba v Portorožu je bila okrogla miza "POT REGIJE Z VIZIJO DO ODLIČNOSTI - primer Dolenjske in Bele krajine". Namen okrogle mize je bil predstaviti pot regije do odličnosti. Jasna vizija posameznika in organizacij so osnova za strategije in preboj – tudi regije. Ali smo odlični? Ali imamo odlične posameznike? Ali imamo odlične organizacije? Na ta vprašanja lahko odgovorimo z da. Ali smo regija odličnosti? V tem trenutku v celoti ne, a imamo jasno vizijo, da to želimo biti.
Več …

Komentar GZS

Davčne blagajne so nujne!

29.11.2013 - Objavljamo komentar Gospodarske zbornice Slovenije na možnost uvedbe davčnih blagajn: GZS podpira in pozdravlja dosežke na področju boja proti sivi ekonomiji, saj je glede na razširjenost tega pojava takšen boj nujen za zdrave temelje gospodarstva. Vendar bomo razočarani, če Vlada RS še vedno ne bo sprejela odločitve o uvedbi davčnih blagajn. GZS poudarja, da višji prilivi v državno blagajno iz naslova boja proti sivi ekonomiji...
Več …

Komentar GZS

ZA transparentnost, vendar ne za škodljive, populistične javne objave

ZA transparentnost, vendar ne za škodljive, populistične javne objave

28.11.2013 - Objavljamo komentar Gospodarske zbornice Slovenije na predlog Zakona o dostopu do informacij javnega značaja: GZS ne nasprotuje javni objavi poslovnih informacij podjetij v državni lasti, ki izhajajo iz sklenjenih avtorskih, sponzorskih, donatorskih ali svetovalnih pogodb, ali informacij glede poslovodstva ipd. Ne moremo pa podpreti razgaljenja občutljivih poslovnih podatkov industrijskih, finančnih, zavarovalnih in drugih...
Več …

Prvi rok za oddajo vlog na RNP 2013 podaljšan do 16. 12. 2013

26.11.2013 - Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu RS, št. 96/13 objavila spremembe in dopolnitve Javnega povabila podjetjem za sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013«. Med pomembnimi spremembami je podaljšanje roka za oddajo prijav, tako da morajo prijave projektnih predlogov za obravnavo na prvem odpiranju prispeti na naslov agencije do ponedeljka 16. 12. 2013 do 10. ure.
Več …

SPIRIT Slovenija

Individualna svetovanja s strokovnjaki za vrednotenje intelektualne lastnine (IL)

Individualna svetovanja s strokovnjaki za vrednotenje intelektualne lastnine (IL)

20.11.2013 - SPIRIT Slovenija vabi mala in srednje velika podjetja (MSP) na individualna svetovanja s strokovnjaki za vrednotenje intelektualne lastnine (IL).
Več …

1 2 3 4 5 21