Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Sporočilo za javnost Inženirske zbornice Slovenije

Slovenija prevzela vodenje evropskih inženirskih zbornic

Slovenija prevzela vodenje evropskih inženirskih zbornic

19.11.2012 - Novo izvoljeni izvršnega odbora Evropskega sveta inženirskih zbornic, od leve proti desni: Gabor Szollossy, Madžarska – zakladnik, Hansjorg Letzner, Italija – podpredsednik, Klaus Thurriedl, Avstrija – generalni sekretar, Črtomir Remec, Slovenija – predsednik, Hans-Ullrich Kammeyer, Nemčija – podpredsednik, Dragoslav Sumarac, Srbija - podpredsednik. Foto: Črtomir Remec
Več …

Finančno računovodski namig meseca

Čas je za letni popis ali inventuro

15.11.2012 - S Finančno računovodskimi namigi meseca Sekcija računovodskih servisov (SRS) članom GZDBK pomaga tako, da jih obvešča in opominja na aktualne finančno računovodske spremembe, dejstva in možnosti. Namig je pripravila Frančiška Renuša, samostojna podjetnica računovodskega servisa Admin plus.
Več …

Obvestilo Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

Vabilo na predstavitev programa Izobraževanje za mednarodno poslovanje - International Trade Management (ITM)

15.11.2012 - Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) skupaj z ITM Worldwide Foundation organizira in izvaja program Izobraževanje za mednarodno poslovanje - International Trade Management (ITM). Program je za podjetja (skoraj) brezplačen in je pri dosedanjih udeležencih prepoznan kot zelo praktično usmerjen in učinkovit program, ki podjetja usposobi za učinkovito poslovanje na mednarodnih trgih.
Več …

Obvestilo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

S 1. decembrom 2012 obvezni piktogrami za nevarne snovi, ki so že na trgu

S 1. decembrom 2012 obvezni piktogrami za nevarne snovi, ki so že na trgu

14.11.2012 - Uredba Evropske unije o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP) je uskladila predhodno zakonodajo EU z GHS (globalno usklajenim sistemom za razvrščanje in označevanje kemikalij), sistemom Združenih narodov za opredelitev nevarnih kemikalij in obveščanje uporabnikov o teh nevarnostih. Sistem GHS so sprejele številne države po svetu in se uporablja kot podlaga za mednarodne in nacionalne predpise za prevoz nevarnih snovi.
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Okoljsko srečanje 2012

9.11.2012 - Za Slovenijo je voda najbolj pomemben strateški vir in osnovni imperativ našega bodočega razvoja. Ravnanje z vodo mora postati čim učinkovitejše, saj ob vsaki večji suši vedno znova ugotavljamo, da nam vode primanjkuje.
Več …

1 2 3 4 5 6 20