Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Obvestilo Finančne uprave RS

Davčne blagajne: po novem letu obvezno obvestilo o računu in obveznosti kupca

Davčne blagajne: po novem letu obvezno obvestilo o računu in obveznosti kupca

30.11.2015 - Vsi uporabniki davčnih blagajn ali vezanih knjig računov morajo najpozneje 2. 1. 2016 v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun (obvestilo). Takšno obvestilo morajo nalepiti na vsako elektronsko napravo za izdajo računov, ali ga izobesiti na drugem...
Več …

Spoznavni pogovor z županom Mestne občine Novo mesto in direktorjem Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

Spoznavni pogovor z županom Mestne občine Novo mesto in direktorjem Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

19.11.2015 - V sredo, 18. novembra, sta Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto in Tomaž Kordiš, direktor GZDBK na novomeškem rotovžu gostila nagrajene obiskovalce kariernega sejma MOJE DELO. Naj spomnimo, karierni sejem MOJE DELO je potekal 15. oktobra v Ljubljani. Pod okriljem GZDBK se je na sejmu predstavilo osem podjetij, članov GZDBK, in Mestna občina Novo mesto, s čimer smo obiskovalcem sejma približali življenje in delo v...
Več …

Projekt Kampanja

Promocija zdravja na delovnem mestu – 1. spletni newsletter

Promocija zdravja na delovnem mestu – 1. spletni newsletter

19.11.2015 - V okviru projekta » Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu « smo pripravili prvo številko newslettra s področja promocije zdravja na delovnem mestu. V njem lahko najdete članke, intervju, predstavitev dobre prakse, novice in aktualne dogodke. Želimo vam prijetno branje. 1.
Več …

Predlog Zakona o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev

Predlog Zakona o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev

16.11.2015 - 10. novembra 2015 je bil v javno obravnavo poslan Predlog Zakona o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti zaposlenih, katerega cilj je spodbuditi podjetja k nagrajevanju uspešnih in produktivnih delavcev, pod ugodnimi davčnimi pogoji. Predlagatelj je izhajal iz načela prostovoljnosti nagrajevanja delavcev in načela prepovedi poseganja v že pridobljene pravice delavcev.
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

12.11.2015 - MOP je v javno obravnavo predložilo Osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida . Vljudno vas vabimo, da nam, za namen priprave skupnega stališča, na e-naslov info@gzdbk.si posredujete svoje pripombe. Uredba med drugim določa tudi oprostitve plačila okoljske dajatve, ki so v sedaj veljavni uredbi (Uradni list RS, št.
Več …

1 2 3 4 5 6 20