Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Sekcija za okolje in energijo

Po novem spreminjanje bistvenih podatkov v Registru nepremičnin le z elaboratom

Po novem spreminjanje bistvenih podatkov v Registru nepremičnin le z elaboratom

28.11.2018 - Geodetska uprava RS vse lastnike nepremičnin ponovno obvešča, da se bistvenih podatkov o stavbah v Registru nepremičnin (REN) po 22. novembru ne bo več dalo spreminjati brezplačno preko vprašalnikov, ampak bo treba naročiti elaborat pri geodetskem podjetju ali projektantu. S tem je zagotovljena pravna varnost lastnikov nepremičnin tudi za podatke, ki so bili v preteklosti evidentirani le z vprašalnikom.
Več …

Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost

Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost

28.11.2018 - Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj. Davčno osnovo lahko znižate v višini do 100 % zneska za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti in si tako znižate pozitivno davčno osnovo. Upravičeni stroški morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer: delo zaposlenih, storitve zunanjih...
Več …

Letno poročilo o evropskih majhnih in srednjih podjetjih

Letno poročilo o evropskih majhnih in srednjih podjetjih

27.11.2018 - Evropska komisija je objavila  letno poročilo o evropskih MSP-jih. V poročilu ugotavlja, da evropski MSP-ji še naprej močno okrevajo, njihov prispevek k rasti v smislu dodane vrednosti in zaposlenosti pa je večji od pričakovanega. Uspešnost MSP-jev se med državami EU razlikuje.  V šestih državah so MSP-ji lani še vedno ustvarili manjšo dodano vrednost kot leta 2008.
Več …

13. Vrh slovenskega gospodarstva

13. Vrh slovenskega gospodarstva

27.11.2018 - Imamo ambiciozne cilje: do leta 2025 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, 50 mrd evrov izvoza, 2.300 evrov povprečna plača na zaposlenega. Dosežemo jih lahko le z odličnostjo. Za to pa so potrebne spremembe v okolju in v podjetjih; ukrepi, s katerimi marsikje že danes dosegajo odličnost, visoko dodano vrednost in visoko kvaliteto življenja. Vse države iščejo svojo FORMULO USPEHA ZA GOSPODARSKO ODLIČNOST.
Več …

Posvet Dialog med državo in gospodarstvom o novi industrijski politiki

27.11.2018 - Vabimo vas na posvet z naslovom »Dialog med državo in gospodarstvom o novi industrijski politiki«, namenjen predstavitvi aktualnih in novih ukrepov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na področju nove industrijske zakonodaje.
Več …

1 2 3 4 5 6 20