Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Dan inovativnosti 2019

Glasovanje za naj inovacijo po izboru javnosti

Glasovanje za naj inovacijo po izboru javnosti

20.9.2019 - Letošnje leto bo Gospodarska zbornica Slovenije že 17. podelila priznanja GZS za najboljše inovacije na nacionalni ravni. Dan inovativnosti 2019 bo potekal  25. 9. 2019, s pričetkom ob 10.00, v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Več o dogodku, program in prijavnico najdete  tukaj . Letos se za zlata, srebrna in bronasta nacionalna priznanja ter diplome poteguje 44 najboljših inovacij iz 13 regij, ki jih ocenjuje posebna...
Več …

Forum poslovne prakse v podjetju Luka Koper

Forum poslovne prakse v podjetju Luka Koper

13.9.2019 - Z namenom izmenjave dobrih praks GZDBK že od samega začetka podpira in organizira forume poslovnih praks v različnih organizacijah. Tokrat sta se združili Sekcija za kakovost in inovativnost in Sekcija za okolje in energijo, katerih člani so se v petek, 13. 9. 2019 odpravili na strokovno ekskurzijo v Luko Koper. Obalno-kraška regija je po velikosti med najmanjšimi regijami v Sloveniji, po gospodarski razvitosti pa med bolje...
Več …

Ročno vodenje evidenc o izrabi delovnega časa ne zagotavlja nujno pravilnosti podatkov v evidencah

Ročno vodenje evidenc o izrabi delovnega časa ne zagotavlja nujno pravilnosti podatkov v evidencah

12.9.2019 - IRSD je v juliju in avgustu opravljal usmerjeno akcijo nadzora, v kateri so inšpektorji pri delodajalcih v dejavnostih gostinstva in gradbeništva nadzirali vodenje evidenc o izrabi delovnega časa. Inšpektorji so tako v nadzorih preverjali izvajanje določb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) – na primer ali vodijo evidenco, na kakšen način jo vodijo in katere podatke je mogoče razbrati iz njih. Poleg izvajanja določb ZEPDSV so preverjali tudi izvajanje določb glede delovnega časa po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), predvsem glede odmorov in počitkov ter glede odrejanja dela prek polnega delovnega časa.
Več …

Projekt NAPREJ

Na voljo je 10 milijonov evrov za krepitev kompetenc starejših zaposlenih

Na voljo je 10 milijonov evrov za krepitev kompetenc starejših zaposlenih

10.9.2019 - Objavljen je javni razpis, na katerem lahko podjetja pridobijo sredstva za usposabljanja zaposlenih, starejših od 45 let. Finančne spodbude, ki jih je konec julija razpisal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, so namenjene tako malim, srednjim kot velikim podjetjem, pa tudi samozaposlenim. Prijave so možne do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.
Več …

Pravočasno vpišite podatke v RDL

Pravočasno vpišite podatke v RDL

10.9.2019 - Dejanske lastnike in njihove spremembe morajo vse pravne osebe vpisati v Register dejanskih lastnikov (RDL) v osmih dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije, razen nekaterih izjem. Nadzorni organi že izvajajo nadzor nad izvajanjem določb in kršiteljem izrekajo globe, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v 167. členu. Zato priporočamo, da podatke vpišete v zakonskem roku.
Več …

1 2 3 4 5 6 26