Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Kohezijski regiji Zahodna in Vzhodna Slovenija potrdili vsebino Operativnega programa 2014-2020

Kohezijski regiji Zahodna in Vzhodna Slovenija potrdili vsebino Operativnega programa 2014-2020

10.11.2014 - Sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija in Vzhodna Slovenija sta po petkovih sejah v Ljubljani in Mariboru dala soglasje na vsebino enotnega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Vlada bo operativni program obravnavala prihodnji teden, po njegovi potrditvi pa bo Slovenija dokument posredovala v končno potrditev v Bruselj, ki jo pričakujemo konec letošnjega leta. V tem primeru bodo lahko resorna ministrstva že v prvem polletju leta 2015 objavila prve javne razpise, upravičenci pa kandidirali za sredstva.
Več …

Sodelujte v izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2014

Sodelujte v izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2014

7.11.2014 - So sodelavci dragocen kapital vašega podjetja? Vam je pomembno, da v podjetju vladajo odnosi zaupanja in spoštovanja? Želite imeti informacijo, kako kakovosten je odnos med vašim podjetjem in zaposlenimi? Vas zanima, ali so sodelavci pripadni in zavzeti? Če ste vsaj na polovico vprašanj odgovorili pritrdilno, ne odlašajte: vključite se v Zlato nit!
Več …

Evropska komisija Sloveniji potrdila Partnerski sporazum 2014-2020

Evropska komisija Sloveniji potrdila Partnerski sporazum 2014-2020

3.11.2014 - Evropska komisija je v četrtek Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sporočila, da je potrdila Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020. Gre za sporazum med Evropsko komisijo in državo članico glede izvajanja evropskih in strukturnih skladov v obdobju do leta 2020. Dokument zajema vseh pet skladov EU – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) – in vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov za izbrane tematske cilje.
Več …

Pogovor s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj

Uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj

3.11.2014 - 2 leti po uveljavitvi Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 75/2012) se še vedno porajajo vprašanja in izpostavljajo nejasnosti glede uveljavljanja olajšav. Z namenom razjasnitve pravil in pomena definicij raziskav in razvoja ter izmenjave izkušenj bo 10. 11. 2014, od 10. do 12. ure, na Gospodarski zbornici Slovenije (Dimičeva 13 - dvorana B, Ljubljana)...
Več …

Pobude mikro in malega gospodarstva za spremembo zakonodaje

29.10.2014 - Sekcija mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov poziva vse člane in ostala mikro in mala podjetja ter samostojne podjetnike, člane GZDBK, da pripravite svoje pobude za spremembo zakonodaje. Do 15. novembra 2014 jih posredujte na e-naslov info@gzdbk.si. Oblikovana stališča bo zbornica posredovala Vladi RS.
Več …

1 2 3 4 5 6 7 17