Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Komentar GZS

Davčna reforma: »Ukinjanje davčnih olajšav je 'defacto' in 'de iure' v nasprotju s socialnim sporazumom.«

12.11.2015 - Objavljamo komentar Gospodarske zbornice Slovenije na davčno reformo: Prepolovitev olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter olajšave za investiranje, odprava olajšave za zaposlovanje – vlada meni, da to ne bo negativno vplivalo na gospodarstvo. Gospodarstvo meni drugače! Ukinjanje davčnih olajšav je 'de facto' in 'de iure' v nasprotju s socialnim sporazumom, kateremu so se zavezali, pravi generalni direktor GZS,...
Več …

Poziv za predloge za dopolnitev eSLOG eRačuna

Poziv za predloge za dopolnitev eSLOG eRačuna

6.11.2015 - V letih 2014 in 2015 je zaradi zakonske obveze pošiljanja eRačunov v javnem sektorju izredno narastlo število izmenjanih eRačunov v Sloveniji. To povečanje je povzročilo, da so se na eni strani povečale izkušnje, po drugi pa pokazale tudi slabosti eSLOG eRačuna.  Poleg tega začne prihodnje leto veljati Zakon o davčnem potrjevanju računov, zato je potrebno v eRačun dodati tudi parametre za potrjevanje računov. 23. 10.
Več …

Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih

Natečaj za delodajalce za izbor najboljših ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

Natečaj za delodajalce za izbor najboljših ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

30.10.2015 - V okviru projekta Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu je razpisan prvi slovenski natečaj za delodajalce za izbor najboljših ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu. Izmed prejetih predlogov bo strokovna komisija izbrala najboljše ukrepe na regionalnem nivoju in izmed teh še absolutnega zmagovalca.
Več …

Zakonodaja

Predlog Zakona o trošarinah (ZTro-1)

Predlog Zakona o trošarinah (ZTro-1)

29.10.2015 - Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo nov predlog Zakona o trošarinah, s katerim naj bi se odpravile številne administrativne ovire, skrajšali roki, hkrati pa naj bi se odpravile tudi določene težave z dejanskim izvajanjem veljavnega Zakona o trošarinah v praksi. Ob tem pa naj se ne bi spremenile veljavne stopnje trošarinskih dajatev. Rok za pripombe: 20. 11. 2015
Več …

Vaše mnenje soustvarja uporabne, brezplačne vsebine za udejanjanje vaše zakonske obveze promocije zdravja na delovnem mestu

Vaše mnenje soustvarja uporabne, brezplačne vsebine za udejanjanje vaše zakonske obveze promocije zdravja na delovnem mestu

28.10.2015 - S kratkim anonimnim vprašalnikom želimo pridobiti informacije, ki bi prispevale k boljšemu razumevanju promocije zdravja pri delu v Sloveniji. V okviru projekta APP - Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu  bomo, upoštevajoč vaše mnenje, za vas izdelali brezplačno spletno stran s strokovnimi informacijami in uporabnimi orodji, ki jo boste lahko v svojih delovnih organizacijah uporabljali pri...
Več …

1 2 3 4 5 6 7 20