Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Izvozni interesi slovenskega gospodarstva

Kam na tuje trge?

Kam na tuje trge?

27.11.2018 - Različni statistični podatki, analize ter primerjave rasti blagovnih menjav z različnimi tujimi državami niso pravi pokazatelj interesov in načrtov slovenskih gospodarstvenikov po nastopu na trgih tujih držav. Da bi pridobili bolj točne informacije o interesih, so na Centru za mednarodno poslovanje pri GZS v mesecu septembru oblikovali anketo o izvoznih načrtih slovenskega gospodarstva, ki jo je delno ali v celoti izpolnilo 1.
Več …

Sekcija računovodij

V javni razpravi predlog sprememb Slovenskih računovodskih standardov in pojasnila k standardu 11

V javni razpravi predlog sprememb Slovenskih računovodskih standardov in pojasnila k standardu 11

27.11.2018 - Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) v sedmem odstavku 54. člena določa, da podrobnejša pravila o računovodenju določijo SRS in pojasnila SRS, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance.
Več …

Projekt NAPREJ

Ocenjevanje tveganja

Ocenjevanje tveganja

26.11.2018 - Naloga delodajalcev je, da zagotovijo varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom ter izvedejo oceno tveganja. Je postopek, s katerim ovrednotimo tveganja (tudi psihosocialna) za varnost in zdravje delavcev, ki jih predstavljajo nevarnosti na delovnem mestu. Če ste delodajalec in morate izdelati oceno tveganja, so za vas za pričetek postopka koristne smernice na tej povezavi. Spremljajte spletno stran projekta  www.
Več …

Sprejete spremembe ZDDV-1

Sprejete spremembe ZDDV-1

23.11.2018 - Državni zbor je na seji 20. 11. 2018 po nujnem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, s katerim bo Slovenija prenesla določbe dveh področnih evropskih direktiv. Novosti se med drugim nanašajo na plačevanje DDV za storitve v drugi državi članici ter na enotno obravnavo glede DDV vseh vrst kuponov. Sprejete spremembe se bodo uporabljale od 1. 1. ...
Več …

UJPlačam: Negotovinsko plačevanje obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev

UJPlačam: Negotovinsko plačevanje obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev

22.11.2018 - Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) omogoča negotovinsko plačevanje vseh  obveznih dajatev  pravnih in fizičnih oseb do države in občin: davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe ipd., ki se plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov.
Več …

1 2 3 4 5 6 7 20