Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Aktualni razpisi

Novo javno povabilo Zaposli.me za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih

21.9.2011 - Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) je 19. 9. 2011 na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo Zaposli.me, na katerem tržni delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev.
Več …

Ostali dogodki

Dnevi odprtih vrat centrov za ravnanje z odpadki

20.9.2011 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko vsako leto organizira večji informativni dogodek, v okviru katerega širši javnosti predstavi izvajanje posameznega operativnega programa, na podlagi katerih poteka črpanje evropskih sredstev. Letos bodo v okviru omenjenega dogodka širši javnosti svoja vrata odprli centri za ravnanje z odpadki, ki so sofinancirani s sredstvi Evropske unije.
Več …

Na obisku

GZDBK gostila študente geografije iz Saarbruckna (Nemčija)

GZDBK gostila študente geografije iz Saarbruckna (Nemčija)

12.9.2011 - V sklopu strokovne ekskurzije po Sloveniji in okoliških regijah so se študenti geografije iz Saarbruckna (Nemčija) na pobudo Oddelka za geografijo ljubljanske Filozofske fakultete danes ustavili tudi v Novem mestu, kjer so spoznali vlogo Novega mesta kot regionalnega središča. Pri tem so se srečali z direktorjem Francijem Bratkovičem, ki jim je predstavil regijo, vlogo zbornice ter regionalno gosp...
Več …

Sofinanciranje podjetniških inovacij 2011

7.9.2011 - Še do 9. septembra  lahko mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Mestni občini Novo mesto in v občinah Šentjernej, Mirna Peč, Straža, Metlika, Šentrupert, Dolenjske Toplice in Žužemberk oddajo vloge za sofinanciranje dela upravičenih stroškov podjetniških inovacij v letu 2011. Upravičeni stroški inovativnih podjetniških predlogov se sofinancirajo v znesku do 50 % upravičenih in izkazanih...
Več …

Javni poziv

Zbiranje inventivnih/inovativnih projektov iz javnih raziskovalnih organizacij za gospodarstvo v letu 2011

31.8.2011 - Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef Stefan, Ljubljana poziva k prijavi inventivnih in inovativnih projektov iz javnih raziskovalnih organizacij (JRO), ki bodo s svojo aplikativno vrednostjo zanimivi in uporabni tudi v gospodarstvu. Cilj poziva je pospeševanje inventivnosti/inovativnosti iz JRO za prenos v gospodarstvo. Rok za prijavo je 27. 9. 2011. Sklad za nagrado je 10.000 EUR.
Več …

1 3 4 5 6 7 8 9 14