Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Posvet

3. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov

Posvet Informatiki

7.3.2010 - Sodobno informacijsko okolje je izjemno pomemben konkurenčni dejavnik poslovanja. S svojimi pristopi, orodji in izdelki lahko odločilno vpliva na položaj organizacije v okolju, še posebno v povezavi z obvladovanjem poslovnih procesov v širokem pomenu te besede. Na letošnjem posvetu informatikov, ki ga organiziramo v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije Novo mesto, bomo osvetlili kar dve aktualni temi.
Več …

Inovacije

Razpis za podelitev priznanj za inovacije

Razpis za podelitev priznanj za inovacije

25.2.2010 - Z namenom spodbuditi inovacijsko dejavnost na Dolenjskem in v Beli krajini in povečati konkurenčnost gospodarstva regije ter omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja objavljamo RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA INOVACIJE GOSPODARSKE ZBORNICE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE ZA LETO 2009 V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj za inovacije GZDBK imajo pravico do prijave na razpis vse gospodarske...
Več …

Fakulteta za organizacijske študije

Fakulteta za organizacijske študije

24.2.2010 - »Nenehne spremembe v okolju ponujajo nove priložnosti, izkoristijo pa jih lahko le ljudje, ki nenehno skrbijo za razvoj svojega znanja in metod učenja. Učenje postaja vseživljenjski proces, izobraževalna dejavnost pa najhitreje rastoča panoga na svetu. To lahko razumemo tudi kot dejstvo, da bodo »uka žejni ljudje« imeli čedalje večjo možnost izbire, v konkurenčnem boju pa bodo obstale le tiste izobraževalne...
Več …

Komunalni prispevki

Komunalni prispevek v Mestni občini Novo mesto

2.2.2010 - V želji, da s skupnimi močmi poiščemo rešitve in konstruktivno pristopimo k reševanju omenjene problematike, smo danes pripravili razširjen sestanek z gospodarstveniki in MONM, na čelu z županom Alojzijem Muhičem. Namen srečanja je bil predstaviti stališča vezana na problematiko višine komunalnega prispevka in kako lahko MONM s spremembo odloka o odmeri komunalnega prispevka spodbudi nove investicije.
Več …

Glasilo Uspeh

Šesta številka USPEHA

4.1.2010 - V začetku decembra je izšla šesta številka časopisa Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine USPEH. Vsebina na kratko: Napovednik dogodkov Pogled: Komunikacija ustvarja odnose (Nada V. Ulčar) Mnenja članov V središču: Interno komuniciranje Sekcije: Vrednote za prihodnost Intervju: Pogovor z Alešem Bratožem, REVOZ, d. d.
Več …

1 5 6 7 8