Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vladimir Gregor Bahč

Vladimir Gregor Bahč

predsednik uprave in generalni direktor TPV, d. d.

Za zbornico, ki bo združevala Dolenjsko in Belo krajino, smo se zavestno odločili in naše sporočilo ob ustanovitvi je bilo, da bomo dobri ali pa nas ne bo. Dolenjska združuje številna uspešna podjetja, in to se pozna tudi v delovanju zbornice, zato je GZDBK dobra. Sekcije, ki jih je ustanovila, in ostale stvari, ki jih delamo skupaj, so zagotovo tista pozitivna točka, zaradi katere smo uspešnejši. Seveda lahko vsak sam pripravi izobraževanja, ampak če so kakovostno pripravljena in na njih predavajo priznani predavatelji, so tudi rezultati drugačni. Tudi skupni nastopi so tisti, ki dajejo vsem boljše rezultate. Dokler bo tako, bomo uspešni.

Irena Vide

Irena Vide

Televizija Novo mesto, d. o. o.

Za našo medijsko hišo, ki je osrednja regionalna televizija v Sloveniji, je delovanje regionalne zbornice izjemno pomembno. Poudarila bi sodelovanje našega medija z zbornico, ki je dobro. To se je izkazalo predvsem pri projektu 500. gospodarske oddaje, pri kateri smo skupaj z GZDBK opozorili na problem izgradnje zadnjega kraka avtoceste. Takrat smo združili moči in pripravili okroglo mizo na temo delovanja zbornice v naši regiji in o vitalnem pomenu dokončanja avtoceste. V prihodnje si želim še več tovrstnega sodelovanja, ki bi bilo ciljno usmerjeno, in ocenjujem, da bi s tem lahko dosegli še več.

Peter Ivancic

Peter Ivančič

Tiskarna Novo mesto, d. d.

Zbornica je organizacija, pri kateri že ime pove, da je gospodarska. Naše podjetje deluje v gospodarskem sektorju in smo tako povezani. Ocenjujem, da zbornico vodijo sposobni ljudje, in vidim skupen interes v tem, da smo skupaj močnejši. Zbornica je odprta za predloge članov in prisluhne potrebam, ki jih izražamo. Predvsem bi izpostavil izobraževanja, ki jih je v okviru zbornice moč izvesti bolj učinkovito in z nižjimi sredstvi. Izobraževanje in kakovostno kadrovanje sta med najpomembnejšimi dejavniki v podjetju in tu izkoriščamo prednosti, ki nam jih prinaša članstvo v zbornici.

Boris Košmerl

Boris Košmerl

direktor podjetja TRI-K, d. o. o.

Naše podjetje je član še nekaterih drugih zbornic v Sloveniji, vendar moram priznati, da je GZDBK svetla izjema, saj je precej dejavna in deluje zelo dobro. Članstvo v zbornici nam prinaša številne ugodnosti od izobraževanj in seminarjev, njen program pa je zelo obširen, zato nam ni žal, da smo njeni člani.

Zvezdana Bajc

Zvezdana Bajc

Krka, d. d., Novo mesto

Vsaka regija ima svoje posebnosti, razvojne priložnosti in možnosti, zato regijska zbornica lahko bolje in hitreje prisluhne potrebam regije.  Njeno poslanstvo vidim predvsem v pomoči pri medsebojnem povezovanju članov, izmenjavi informacij, iskanju tržnih priložnosti prek seznanjanja zlasti z razmerami na tujih trgih, vplivanju na oblikovanje zakonodaje. Prvo leto njenega delovanja ocenjujem kot dobro. V današnjem času hitrih sprememb morajo biti ključne vrednote gospodarskih družb hitro odzivanje na spremembe in prilagajanje razmeram na trgih. Poleg tega se mi zdi zelo pomembno zavedanje lastnih sposobnosti in zaupanje vanje, hkrati pa ne smemo prezreti dejstva, da danes dobro marsikdaj ni več dovolj. Biti mora odlično.

1 2 3 4 5