Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Marijan Kostanjšek

Marijan Kostanjšek

Podgorje, d. o. o., Šentjernej

Menim, da so delo in aktivnosti GZDBK izpolnili naša pričakovanja in da strokovna služba dobro opravlja svoje delo. Pohvalno je, da dobivamo prek GZDBK veliko aktualnih informacij in tudi da je organiziranih veliko dogodkov, ki se jih udeležujemo tudi zaposleni v Podgorju. Za nas je zelo pomembno, da GZDBK te dogodke tudi sofinancira -- to nam olajša udeležbo in seveda omogoči, da je teh vsebin deležnih več naših zaposlenih. Pomembna je tudi odprtost za nove pobude in predloge. Pohvalim lahko tudi način obveščanja, ki je primeren in pregleden. Tako zbornica izpolnjuje svoje obljube in uresniči svoje cilje. Prvo leto delovanja naše zbornice zato lahko ocenim kot uspešno. Še pogled na vrednote -- pomembne so vse, pa vendarle pri svojem delu in v gospodarstvu nasploh najbolj cenim strokovnost, vzporedno pa tudi dobro delo z ljudmi in zadovoljstvo zaposlenih.

Katica Golobič

Katica Golobič

Yurena, Novo mesto, d. o. o.

Brez oklevanja in pomislekov sem se pred enim letom včlanila v našo novo GZDBK. V tem sem videla predvsem priložnost za boljšo povezanost v prostoru in hkrati boljšo prepoznavnost, saj je naša dejavnost -- jezikovna šola -- specifična med člani zbornice. V tem smislu sem članstvo v zbornici razumela tudi kot lepo priložnost za medsebojno sodelovanje in trgovanje. Drugih velikih pričakovanj niti nisem imela; še zlasti ne glede na prejšnje izkušnje z obveznim članstvom v GZ, kar smo doživljali le kot nujno zlo. Zato nismo nič pričakovali pa tudi nič dobili. Z delom strokovne službe GZDBK sem zadovoljna, saj je ponudila vrsto zanimivih idej, še zlasti so dobrodošla izobraževanja, ki so kratka, aktualna, kakovostna in poceni. Od vrednot, ki so velikega pomena za osebno in poslovno življenje, pa bi še zlasti izpostavila poštenost (do sodelavcev, do poslovnih partnerjev, do strank ...) in skrb za kakovost.

1 2 3 4 5