Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vodenje sprememb in izboljšanje učinkovitosti poslovanja z modelom odličnosti EFQM

Predstavitev s praktičnimi primeri dobrih praks

Program

9.00 začetek
13.00 zaključek

Trajanje: 4 ure

Kotizacija

Člani in ostali: brezplačno

Dogodek pripravljamo v soorganizaciji z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Uradom RS za meroslovje.

Kdaj: petek, 7. september 2012, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
- predstavitev koristi uporabe Evropskih kriterijev modela odličnosti EFQM za managerje in vodilne kadre,
- predstavitev sistema ocenjevanja priznanja RS za poslovno odličnost in Evropske nagrade za odličnost,
- spodbujanje stalnih izboljšav in inovativnosti v poslovanju.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

  • predstavitev koristi  Evropskih kriterijev modela odličnosti EFQM,
  • koristi samoocenjevanja in zunanjega ocenjevanja odličnosti poslovanja v okviru priznanja RS za poslovno odličnost,
  • vodenje, prenos najboljših praks in benchmarking,
  • dobra praksa TPV, d. d ., Novo mesto. 

Program

09.00 –10.30  dr. Karmen Kern Pipan, MGRT, Urad RS za meroslovje -  predstavitev modela poslovne odličnosti, EFQM, sistema PRSPO in dobrih praks
10.45 –12.15 mag. Anton Petrič, TPV d. d. - predstavitev poti k odličnosti v podjetju TPV, d.d. Novo mesto in primerov iz prakse
12.15 – 13. 00 razprava in vprašanja udeležencev

Predavatelja

dr. Karmen Kern Pipan, sekretarka, MGRT, Urad RS za meroslovje. Izkušena mednarodna ocenjevalka pri Evropski nagradi za odličnost v Bruslju, mednarodno akreditirana predavateljica za model odličnosti EFQM in avtorica številnih mednarodnih strokovnih in znanstvenih prispevkov na temo stalnih izboljšav, inovativnosti in poslovne odličnosti.

 

 

mag. Anton Petrič, direktor sektorja Sistemi vodenja, TPV, d. d., Novo mesto. Vodilni ocenjevalec PRSPO in član razsodniške skupine PRSPO, avtor različnih strokovnih člankov na temo praktične uporabe modela poslovne odličnosti in vodilni presojevalec za ISO.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 4. 9. 2012.

Dodatne informacije: Polona Lindič, 07 33 22 180, polona.muhic@gzdbk.si.