Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Kaj prinaša novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju?

seminar

Program

9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
12.00 zaključek in vprašanja

Trajanje: 3 ure

Kotizacija

Člani GZDBK in ZDS: 100 € + DDV
Ostali: 160 € + DDV

Pri udeležbi dveh ali več udeležencev iz istega podjetja priznamo 10 % popust.

Seminar organiziramo v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije.

Kdaj: torek, 5. februar 2013, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Državni zbor RS je 4. 12. 2012 sprejel nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka 96/2012 in je začel veljati s 1. 1. 2013. ZPIZ-2 prinaša vrsto novosti glede pogojev upokojevanja, novih kategorij zavarovancev, nadaljevanja opravljanja dela in dejavnosti po upokojitvi, plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe v delovnem razmerju, za samozaposlene osebe, za družbenike in za osebe, ki dosegajo dohodke iz drugega pravnega razmerja, glede nadaljevanja opravljanja dela in dejavnosti po upokojitvi, varstva pričakovanih pravic itd.

Predhodna vprašanja lahko pošljete pred izvedbo seminarja na naslov frida.bertoncel@zds.si, odgovore pa boste prejeli na seminarju.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

 • Pogoji za upokojitev po novem ZPIZ-2, pogoji za pridobitev pravice do starostne in do predčasne pokojnine.
 • Kdo se bo lahko upokojil pod pogoji iz starega pokojninskega zakona?
 • Nove kategorije zavarovancev.
 • Ponovni vstop v zavarovanje zaradi začetka opravlja dela in opravljanja dejavnosti.
 • Spremembe pri plačevanju prispevkov za osebe v delovnem razmerju (nove osnove za plačevanje prispevkov, spodbude za delodajalce za zaposlovanje starejših in za prvo zaposlitev mladih).
 • Določanje novih zavarovalnih osnov za samozaposlene in družbenike.
 • Spremembe določb glede poklicnega zavarovanja.
 • Spremembe določb glede dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.
 • Nova opredelitev poškodbe pri delu.
 • Invalidsko zavarovanje.

 

Ciljna skupina

Seminar je namenjen vodstvu, kadrovikom, vodjem financ, računovodstva, vsem, ki se ukvarjate z obračunom plač oziroma vas tematika zanima.

Predavateljici
Kristina Barič Prelogar in Maja Knafelc

Kristina Barič Prelogar je vodja oddelka za davke pri Združenju delodajalcev Slovenije in je zadolžena za svetovanje s področja davkov, prispevkov in plač. Ima večletne izkušnje s predavanji iz davčnega in socialnega področja ter področja plač.

 

 

 

 

Maja Knafelc, univ. dipl. pravnica, je pravna svetovalka na Združenju delodajalcev Slovenije, ki ima izkušnje s področja delovnega in socialnega prava. Svojo karierno pot je začela v gospodarski družbi, kjer je pridobivala najrazličnejše izkušnje kot pravna svetovalka. Je soavtorica publikacije Prestrukturiranje in industrijski odnosi v transportnem sektorju - kako zaposlovati v času krize.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 30. 1. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20130205-02 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: Polona Lindič, 07 33 22 180, polona.muhic@gzdbk.si ali Frida Bertoncel, 01 56 34 887, frida.bertoncel@zds.si