Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

11. usposabljanje in posvet za vodilne in vodstvene delavce

usposabljanje in posvet

Program

09.30 sprejem udeležencev 
10.00 uvod in pozdravni nagovor
10.05 I. del
11.30 odmor
12.00 II. del
14.15 zaključek

Trajanje: 4 ure 45 minut

Kotizacija

Člani GZDBK in MDVI: 90 €
Ostali: 150 €

Društvo ni davčni zavezanec.

Dogodek organiziramo v sodelovanju z Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto.

Kdaj: torek, 23. april 2013, ob 10.00 
Kje: v konferenčni dvorani Fontana hotela Balnea v Dolenjskih Toplicah

Namen in cilj usposabljanja in posveta:
Predstavljene bodo aktualne teme novo sprejete delavske in pokojninske zakonodaje, kakšne so finančne odgovornosti delodajalcev v primeru nezgod na delu s praktičnimi primeri ter kakšne so obveznosti podjetij pri zagotavljanju požarne varnosti.

Udeleženci posveta bodo prejeli potrdilo o udeležbi s podeljenimi 8 kreditnimi točkami v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011).

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

 

09.30 - 10.00 Sprejem udeležencev 

10.00 - 10.05 Uvod in pozdravni nagovor

10.05 - 10.50 Novosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Nataša Belopavlovič)

10.50 – 11.30 Novosti na področju delovne zakonodaje (Nataša Belopavlovič)

11.30– 12.00 Odmor

12.00 – 12.45 Regresni (odškodninski) zahtevki ZZZS po nezgodah pri delu  s podatki za regijo in Slovenijo (Savšek Boštjan, ZZZS)

12.45 - 13.30 Obveznosti delodajalca pri zagotavljanju varstva pred požarom ter zaščite in reševanja in Ugotovitve inšpektorata pri nadzoru (mag. Mojca Zupan)

13.30 – 14.15 Promocija zdravja – primer dobre prakse iz Save Kranj (Janez Fabjan)

 

Usposabljanje in posvet sta namenjena direktorjem, kadrovskim ter pravnim delavcem in strokovni javnosti iz področij VZD in VPP.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na posvetu, potrdilo o udeležbi, gradivo, napitek in prigrizek med odmorom.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 20. 4. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti! Možnost prijave: s klikom na povezavo spodaj, po e-pošti na naslov marjan.smalc@siol.net ali po faksu na številko 07 33 25 968 ali na naslov MDVI Novo mesto, p.p. 368, 8001 Novo mesto - (prijavnica).

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun MDVI Novo mesto pri A Banki Novo mesto, številka 05100-8010659710, namen DT 4-13, sklic 23042013+matična številka vašega podjetja.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Miro Škufca (031 366 363), Marjan Šmalc (041 671 461).