Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Dolenjska, zgled za Slovenijo

popoldansko druženje z okroglo mizo

Program

15.00 začetek
17.00 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani GZDBK in SFPO: brezplačno
Ostali: 65 € + DDV

Dogodek soorganiziramo s Slovensko fundacijo za poslovno odličnost

Kdaj: četrtek, 25. april 2013, ob 15.00
Kje: v Vili ELZI (Kandijska cesta 60, Novo mesto - v bližini sedeža podjetja TPV, d. d.)

Namen in cilj dogodka:
Imamo v Sloveniji okolje, ki bi spodbujalo neprestano izboljševanje, ki temelji na sodelovanju in je nikoli končan proces? Imamo na voljo ustrezna orodja, pristope? Imamo primere, ki bi nam lahko bili zgled in spodbuda?

Na ta in vrsto drugih aktualnih vprašanj bomo odgovorili na devetem Popoldanskem druženju. Spregovorili bomo o odličnosti na Dolenjskem in predstavili odlične organizacije, ki so ključno pripomogle k doseganju odličnosti celotne dolenjske regije. Dejstvo je, da je Dolenjska regija z največjo koncentracijo odličnosti v Sloveniji. Namen popoldanskega druženja je spodbuditi tudi ostale slovenske regije, da sistematično stopijo na pot odličnosti in neprestanih izboljšav. V praksi dokazani uspešni pristopi dolenjskih organizacij nas bodo prepričali, da se je vredno potruditi.

Vljudno vabljeni!

Program popoldanskega druženja z okroglo mizo, ki jo bo moderiral Rudi Bric:

15:00 - 15:10 Uvodni nagovor

                          • Rudi Bric, predsednik uprave SFPO

                          • Tomaž Kordiš, direktor GZDBK

15:10 - 16:30 Okrogla miza z vodstvi vodlinih dolenjskih organizacij

                          • Zvezdana Bajc, Krka, d. d., Novo mesto, članica uprave

                          • Polona Briški, Trimo, d. d., vodja razvoja poslovne odličnosti

                          • Sonja Gole, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, generalna direktorica

                          • Aleš Bratož, Revoz, d. d., predsednik uprave

                          • Vladimir Gregor Bahč, TPV d.d., predsednik uprave

                          • Mira Retelj, Splošna bolnišnica Novo mesto, direktorica

                          • Mateja Sotler Štor, Upravna enota Novo mesto, načelnica

 16:30 - 17:00 Neformalno druženje in pogostitev

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku in pogostitev.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 22. 4. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20130425 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.