Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uporabnost pustolovskega parka za podjetja

delavnica

Program

14.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 1 ura

Kotizacija

Udeležba je brezplačna, pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Število mest je omejeno!

Dogodek soorganiziramo s podjetjem Terme Krka, d. o. o., Novo mesto v sklopu projekta Pustolovski park Otočec 

Kdaj: petek, 12. april 2013, ob 14.00
Kje: Grad Otočec

Aktivnost se izvaja v okviru projekta »Pustolovski park Otočec«. Projekt je del NIP LAS DBK za leto 2012-II. faza in je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Namen in cilj delavnice:
V idiličnem okolju Gradu Otočec bomo predstavili možnosti, kako kar najbolje izkoristiti Pustolovski park Otočec za krepitev delovnih učinkov zaposlenih.

Park je izvrstno okolje za team building vaših zaposlenih, kakor tudi za protistresna in družabna srečanja ob katerih se zaposleni med seboj bolj spoznajo in krepijo medsebojne odnose ter posledično izboljšujejo klimo v svojem delovnem okolju. Prav tako krepitev psihofizične kondicije pomembno vpliva na izboljšanje delovne učinkovitosti. Udeležence bomo seznanili z možnostmi organizacije celotnega izobraževalno pustolovskega programa in z organizacijskimi možnostmi, ki jih omogočamo s tem športnim objektom.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

 

  • Pomen gibanja in športa za izboljšanje medsebojnih delovnih odnosov in zdravja zaposlenih
  • Vloga in pomen športa za zaposlene z možnostmi usposabljanja v pustolovskem parku
  • Predstavitev pustolovskega parka Otočec
  • Možnosti rekreacijskega urjenja v pustolovskem parku Otočec

 

 

Predavatelj
Primož Potočar


Predavatelj je prodajni uslužbenec Term Krka, d. o. o., Novo mesto zadolžen za organizacijo izobraževanj za podjetja in vzgojno izobraževalne ustanove in zavode.

 

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 10. 4. 2013.

Dodatna informacija: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.