Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene 2013

informativno promocijska delavnica

Program

11.00 začetek
13.00 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani in ostali: brezplačno

Kdaj: petek, 26. april 2013, ob 11.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 12. 4. 2013 v Uradnem listu RS št. 30/13 objavil Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene 2013. Na delavnici bodo predstavniki Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije podrobneje predstavili vsebino Javnega razpisa in navodila v zvezi z izpolnjevanjem obrazca Vloga za projekt. Odgovarjali bodo tudi na morebitna druga vprašanja v zvezi z javnim razpisom.

Vljudno vabljeni!

Vsebina razpisa

 

Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO) ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost do tovrstnih storitev in kakovost razvoja njihovih karier.

Obvestilo o objavi >

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si.

Rok za prijavo na razpis je 17. 5. 2013.

Informativno delavnico pripravlja Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 24. 4. 2013.

Dodatne informacije: Polona Lindič, 07 33 22 180, polona.muhic@gzdbk.si