Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Branje bilanc za neračunovodje

predavanje

Program

12.00 - 13.30 prvi del
13.30 - 13.50 odmor za kavo
13.50 - 15.20 drugi del

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 120 € + DDV 

Dogodek organizira Sekcija mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov v sodelovanju s podjetjem Biro Bonus, d. o. o.

Kdaj: torek, 12. november 2013, ob 12.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Izvedeli bomo, kaj vse lahko o posameznem podjetju razberemo iz računovodskih izkazov in česa nam ti ne povedo. Preverili bomo, kako vas preko bilance vidijo vaši obtoječi in potencialni poslovni  partnerji.

Dogodek je namenjen vsem, ki po stroki niso računovodje, a želijo izvedeti čim več o tem, kaj kažejo bilance in računovodske analize.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Branje bilance stanja, kaj skrivajo postavke sredstev in obveznosti
  • Branje izkaza poslovnega izida, kaj zajemajo prihodki in odhodki
  • Razmerje med denarnimi tokovi in bilancami
  • Prednosti in pasti računovodske analize bilanc, kaj nam povedo koeficienti, indeksi in drugi izračuni, ki jih lahko razberemo na javno dostopnih portalih in kaj nam te številke lahko skrijejo

 

 

Predavateljica 
Marija Tomc Muc


Predavateljica je direktorica računovodskega servisa Biro BONUS, d. o. o., predsednica odbora sekcije računovodij in preizkušenih računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter članica izvršilnega odbora SRS pri GZDBK. Je aktivni in preizkušeni računovodja ter davčnik. Predava na različnih seminarjih, posvetih in delavnicah.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 10. 5. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20131112 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.