Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ZaUpanje, etika, pravo - Kje smo in zakaj, kam gremo in kam bi lahko šli?

6. dan ravnanja s človeškimi viri

Program

8.30 začetek
14.30 zaključek

Trajanje: 6 ur

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 100 € + DDV

 

Dogodek organizira Sekcija za ravnanje s človeškimi viri.

Kdaj: četrtek, 17. oktober 2013, ob 8.30
Kje: v konferenčni dvorani Hotela Šport na Otočcu

 

Naslov 6. dne SRČV je ZaUpanje, etika, pravo - Kje smo in zakaj, kam gremo in kam bi lahko šli?

Vljudno vabljeni!

Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih naših članov. PRISTOPNA IZJAVA SRČV

Vsebina

 

8.30 Prihod in prijava udeležencev

9.00 Otvoritev dneva sekcije

9.10 dr. Miro Cerar: Pomen etike in prava za uspešno gospodarstvo

11.00 Odmor

11.30 doc. dr. Vesna Godina Vuk: Kje smo in zakaj, kam gremo in kam bi lahko šli? 

13.30 Odmor

13.50 Erika Kralj: Glasbeni utrinek

13.55 Podelitev priznanja za Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2012

14.05 Erika Kralj: Glasbeni utrinek 

14.15 Predstavitev Vzornega primera ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2012

14.30 Zaključek

VABILO IN PROGRAM

Predavatelj
prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav.: Pomen etike in prava za uspešno gospodarstvo

Namen predavanja je pojasniti, da trajnostno uspešnega gospodarstva ni mogoče vzpostaviti brez zadostne etične in pravne zavesti v delovanju gospodarskih akterjev ter brez ustreznega delovanja institucij pravne države.

  • Gospodarski podsistem je v bistveni meri soodvisen od nekaterih drugih družbenih podsistemov, med katerimi imata zelo pomembno vlogo sistem etičnih in pravnih vrednot in norm; 
  • sodobno kapitalistično gospodarstvo, ki temelji na ideologiji liberalizma s korektivi socialne države, lahko relativno nemoteno in uspešno deluje le, če je podprto z učinkovitim delovanjem pravne države, ki z ustrezno (tudi dovolj pravično) zakonodajo ter z delovanjem upravnih, pravosodnih in drugih institucij gospodarskim subjektom omogoča zadostno učinkovitost, predvidljivost in zanesljivost njihovega delovanja; 
  • gospodarstvo ne more biti trajnostno uspešno, če mu nista v oporo in vodilo tudi zadostna etična ozaveščenost in etična praksa njegovih ključnih akterjev; 
  • brez zadostne etike ni pravne države, brez obojih pa se gospodarstvo razvija na nezdravih ("mafijskih" in podobnih) temeljih, kar vodi v družbeno krizo in degeneracijo.

Dr. Miro Cerar je redni professor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava teorijo in filozofijo prava ter primerjalno pravo. V letih 1991–1992 je bil sekretar ustavne komisije, ki je pripravila temeljne akte za osamosvojitev Slovenije in predlog nove Ustave Republike Slovenije (1991). Odtlej je tudi stalni zunanji svetovalec za ustavna vprašanja pri slovenskem parlamentu. Od decembra 2010 do junija 2012 je bil predsednik Sodnega sveta Republike Slovenije. Je avtor in soavtor več knjig in številnih člankov v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah.

Predavateljica
doc. dr. Vesna Godina Vuk: Kje smo in zakaj, kam gremo in kam bi lahko šli?

Namen predavanja je predstaviti temeljne značilnosti družbenih procesov v Sloveniji po letu 1991 ter pokazati, kako ti vplivajo na poslovanje podjetij in na težave s katerimi se srečujejo. 

  • Kje smo sedaj? Slovenija se je pretvorila v državo kolonijalnih značilnosti, ker nismo razumeli procesov v katerih smo se znašli. Verjeli smo, da se pretvarjamo v družbo zahodnega tipa, kar ni točno, saj so današnje zahodno kapitalistične družbe rezultat zgodovinsko unikatnih procesov, ki niso ponovljivi. 
  • Kam gremo? Pretvarjamo se v tip od kapitalskih centrov odvisnega ozemlja v katerem se vsi procesi vodijo v korist kapitalskih centrov in praviloma škodujejo Sloveniji. 
  • Kam bi lahko šli? Slovenija bi se lahko spemenila v državo s prilagojenim ekonomskim sistemom zase (tudi kapitalizmom), kar bi zahtevalo izstop iz pozicije kolonialnega ozemlja.  

Dr. Godina je izredna profesorica socialne in kulturne antropologije na mariborski Filozofski fakulteti in na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in vodi Center za antropološke raziskave, je kritični analitik družbenih procesov še posebej za post-socialistične družbe.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 14. 10. 2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20131017 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si