Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Alergeni v živilih in njihovo označevanje po novi Uredbi 1169/2011/EU

seminar

Program

13.00 začetek
14.30 odmor
14.45 nadaljevanje
15.30 zaključek

Trajanje: 3 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV
Ostali: 140 € + DDV

 

Izobraževanje organizira Sekcija za kakovost in inovativnost v sodelovanju s SIQ.


 

Kdaj: sreda, 14. januar 2015, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja: 

Udeleženci spoznajo osnove s področja alergologije, ki jih morajo poznati živilski strokovnjaki pri svojem delu, ter se seznanijo z zahtevami evropske direktive za označevanje sestavin na embalaži živil in z novostmi, ki se pripravljajo na tem področju tudi za skupine nepredpakiranih živil. 
Udeleženci pridobijo tudi POTRDILO O UDELEŽBI

Vljudno vabljeni!

Iz vsebine

 • Kratek uvod v prehranske alergije/preobčutljivosti, razširjenost alergij/preobčutljivosti v EU, živila, ki najpogosteje sprožijo alergijske reakcije;
 • predstavitev novosti, ki jih prinaša Uredba 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom glede označevanja alergenov;
 • pregled bistvenih razlik med obstoječo in novo zakonodajo pri označevanju alergenov;
 • označevanje alergenov na predpakiranih in nepredpakiranih živilih ter v obratih javne prehrane;
 • praktični primeri označevanja alergenov (najpogostejše napake pri označevanju, "skriti" alergeni v aditivih, začimbah ...). 

Komu je seminar namenjen?

 • Agroživilskim strokovnjakom, ki so odgovorni za označevanje in zagotavljanje varnih živil v svojih organizacijah;
 • vodjem in linijskim manadžerjem v živilski industriji;
 • organizatorjem prehrane iz različnih organizacij;
 • presojevalcem in svetovalcem na področju živilstva;
 • strokovnjakom s področja živilstva, ki želijo pridobiti in poglobiti poznavanje s tega področja in 
 • vsem tistim, ki jih vsebina zanima.

Predavateljica 
dr. Blaža Nahtigal

Dr. Blaža Nahtigal je podsekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, na Direktoratu za varno hrano, kjer deluje na področju varne hrane, mednarodnih standardov za živila (Codex Alimentarius) in označevanja živil. Pri svojem delu sodeluje z Evropsko agencijo za varnost hrane – EFSA.

Kotizacija:

Kotizacija vključuje udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdilo o udeležbi. 

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 1. 2015. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150114 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdkb.si.