Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Do učinkovite komunikacije z razumevanjem sebe in drugih

delavnica

Program

11.00 začetek
13.00 odmor 
13.20 nadaljevanje 
15.05 zaključek

Trajanje: 5 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 90 € + DDV 
Ostali: 115 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 75 € + DDV, za ostale 90 € + DDV.

 

Kdaj: sreda, 9. december 2015, ob 11.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Najuspešnejši posamezniki menijo, da je ključni dejavnik njihovega uspeha spretnost v odnosih z drugimi ljudmi. Na delavnici bomo s spoznavanjem teorije zavedanja odnosov (Relationship Awareness Theory®) odkrivali tančice skrivnosti različnih motivacij in »motivacijskega jezika« različnih ljudi. Tako bomo lažje razumeli sebe in druge in naredili korak k uspešnejši komunikaciji in bolj izpolnjujočim medosebnim odnosom. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Zakaj se splača investirati v dobre medosebne odnose v poslovnem in osebnem življenju?
  • Dinamika v odnosih - 4 koncepti razumevanja odnosov.
  • Razumemo lastne motivacijske vrednote, sprožilce konfliktov in ravnanja v konfliktu.
  • Razvijamo razumevanje motivacijskih vrednot in ravnanj v konfliktu drugih ljudi, s katerimi sodelujemo, živimo, komuniciramo.
  • Stopnje v konfliktu in kaj potrebujemo, da pridemo iz konflikta v ravnotežje. Kaj potrebujejo drugi, ki imajo drugačne motivacijske vrednote kot mi?

Predavateljica 
Dragana Prijanovič

Je univerzitetna diplomirana ekonomistka s pedagoško-andragoško izobrazbo. Končala je mednarodne programe NLP (Nevrolingvistično programiranje) Praktik, NLP Mojster Praktik, ADEC (Adult Educator in Company – izobraževalec odraslih v podjetju) mojster trener (ADEC Master Trainer) in je licenciran NLP Coach in NLP Trener. Je licenčna trenerka SDI (Strength Deployment Inventory) in moderatorka. Njene delavnice so izrazito praktično naravnane, saj ima 25 let delovnih izkušenj v gospodarstvu na različnih področjih dela (finančno računovodska služba, skrb za ključne kupce, prodaja podjetjem, razvoj produktov, vodenje projektov …) , z izobraževanjem in razvojem zaposlenih pa se ukvarja od leta 2003. Sedaj kot coach, izobraževalna trenerka, moderatorka in svetovalka doprinaša podjetjem in posameznikom pri osebni in poslovni rasti. Kot obliko dela uporablja različne moderatorske in druge participativne pristope, v katere v največji meri vključi udeležence.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 2. 12. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20151209 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si