Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

DDV – pravila obračunavanja pri prometu doma in s tujino z novostmi

seminar s svetovanjem

Program

11.30 začetek
13.00 odmor
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 3,5 ur

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV
Ostali: 130 € + DDV  (Za zgodnje prijave do 6. 9. 2016 je kotizacija za člane 85 € + DDV, za ostale 110 € + DDV na osebo.)

 

Kdaj: ponedeljek, 12. september 2016, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja s svetovanjem:
Udeležencem bomo predstavili ključna pravila, posebnosti in novosti, ki jih morajo poznati ter razumeti za pravilno obračnavanje DDVja pri poslovanju doma, z domačimi partnerji ter v tujini, s tujimi partnerji. Pogledali bomo, kako je z DDVjem glede na določanje kraja in časa nastanka obdavčjivega računovodskega dogodka pri transakcijah blaga in storitev na domačem in tujih trgih. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 1. Dobave in pridobitve blaga na domačem in na tujem trgu:
  • opredelitev dobave in pridobitve blaga in nastanek obveznostiza obračun DDV
  • večstranski – verižni posli in njihove pasti
  • prenosi blaga
  • enotne dobave v sistemu DDV
 2. Novosti , ki jih uporabljamo po 1.7.2016:
  • poenostavitev obračuna DDV za uvoznike,
  • občasno opravljanje pridobitne dejavnosti in izdajanje računov
 3. Opravljanje storitev doma in v tujini:
  • uporaba 25/1 člena ZDDV
  • kdaj je potrebna registracija v drugi državi
  • kateri promet vpisujemo v obračun DDV-O in česa ne vpisujemo
  • opravljanje gradbenih storitev
  • storitve povezane z nepremičninami - kraj obdavčitve, identifikacija, obračun DDV, poročanje
 4. Opravljanje oproščene in obdavčene dejavnosti ter identifikacija za namene DDV
 5. Prepozna identifikacija in obračun DDV.
 6. Posebnosti pri prometu z novimi in rabljenimi prevoznimi sredstvi:
  • kaj je novo in kaj rabljeno vozilo
  • komisijska prodaja blaga in komisijska prodaja vozil
 7. Nepremičnine in DDV – obračuna DDV ali DPN.
 8. Najpogostejše napake in prekrški na področju DDV.
 9. Vaša vprašanja.

Seminar s svetovanjem je namenjen računovodjem, ki obračunavajo DDV obveznosti in komercialistom, ki sklepajo posle ter se dogovarjajo za pogoje dobav/prodaje, saj s tem vplivajo na obračunavanje DDVja in obdavčitve podjetja ter nenazadnje na poslovni rezultat poslovanja.
Predavatelj
Marija Verbančič

Predavateljica je vodja računovodskega servisa za mala podjetja in podjetnike, zavode, društva, je predavateljica na šoli za računovodje in knjigovodje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in predavateljica v okviru programa podjetno v svet podjetništva z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami na področju vodenja poslovnih knjig in davčnega svetovanja.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 6. 9. 2016. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160912 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.