Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Napotitev delavcev na delo v tujino

seminar

Program

09.00 začetek
11.30 odmor s pogostitvijo
12.00 nadaljevanje
15.00 zaključek z možnostjo podaljšanja za svetovanje

Trajanje: 6 p. u.

Kotizacija

Člani: 150 € + DDV
Ostali: 195 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija na osebo za člane 115 € + DDV, za ostale 150 € + DDV.

Sedaj, ko je za nami prvo leto uporabe spremenjene zakonodaje na tem področju, so se določene dileme že precej razjasnile, nekatere pa na novo pojavile. Poglejte tudi vi, kako je v praksi pri napotovanju delavcev na delo v tujino, skupaj z nami! Naš seminar vam bo zagotovil toliko vedenja, da se boste znali pravilno in suvereno lotiti urejanja vsega, kar napotitev delavcev na delo v tujino, zahteva! 

Izobraževanje je namenjeno osebam, ki se pri delu srečujejo z napotitvami delavcev na delo v tujino, bodisi da gre za pravo, klasično napotitev, bodisi da gre za opravljanje del v okviru službenih poti.

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.


Kdaj
: sreda, 23. januar 2019, ob 9.00 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:

S 1. 1. 2018 sta v uporabo stopila Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS) in novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), ki sta prinesla pomembne spremembe pri napotovanju delavcev na delo v tujino. Zaradi precejšnji zakonodajnih sprememb na tem področju, se je ob začetku uporabe nove zakonodaje pojavljajo kar nekaj dilem in vprašanj. Tekom prvega leta uporabe spremenjene zakonodaje so se določene dileme razjasnile, nekatere pa na novo pojavile.

Na tokratnem izobraževanju se bomo osredotočili predvsem na takšna področja – torej na področja, kjer so se pojavljale dileme in se do danes razjasnile ter na področja, kjer se še vedno opažajo težave. Pregledali bomo določene praktične primere, ki smo jih spremljali tekom tega leta, opozorili na zaplete in na možne načine njihovega reševanja, pogledali bomo, kakšne napake so odkrivali inšpektorji v prvih inšpekcijskih postopkih, ki so jih opravljali na podlagi prenovljene zakonodaje, na hitro pa bomo ponovili tudi bistvena zakonska pravila, ki urejajo to področje.

Na seminarju vam ne bomo predstavljali posameznih, specifičnih pravil tujih zakonodaj (npr. avstrijske, nemške, francoske, šicarske …), kako urejati napotene delavce pri njih – torej, kaj morajo delodajalci narediti v državah, kamor pošljejo svoje delavce; saj so le-te tako raznovrstne in obsežne, da jih v tem enodnevnem izobraževanju res ni moč podrobno predstaviti. Naš seminar pa vam bo zagotovil toliko vedenja, da se boste znali pravilno in suvereno lotiti urejanja vsega, kar napotitev delavcev na delo v tujino, zahteva. Predstavljena vam bo slovenska zakonodaja, skupna evropska zakonodaja ter mednarodne konvencije – ne pa notranja / lokalna zakonodaja drugih, posamičnih držav.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Ponovitev zakonskih pravil:

 • ZČmlS:
  • splošna pravila
  • pogoji za pridobitev potrdila A1
  • postopek eVem
 • Uredba 883/2004 in 987/2009
 • novosti na podlagi ZDoh-2:
  • posebna davčna osnova
  • povračila stroškov
  • bonitete

Simulacije obračunov plač in prikaz poročanja na REK obrazcih:

 • napotitev do 30 dni,
 • napotitev od 30 do 90 dni in
 • napotitev nad 90 dni.

Napotitev ali službena pot:

 • osnova za razmejevanje in
 • nekaj konkretnih, praktičnih primerov – Kaj je napotitev in kaj je službena pot?

Pregled praks:

 • pregled izbranih primerov in obravnavanje dilem na njih,
 • poudarek na razmejevanju med 12. in 13. členom Uredbe,
 • različno obravnavanje oseb z A1 potrdilom na podlagi 12. oziroma 13. člena Uredbe 883 /2004 in
 • prve inšpekcije in odkrite nepravilnosti. 

 

Seminar je namenjen:

√ osebam, ki se pri delu srečujejo z napotitvami delavcev na delo v tujino, bodisi da gre za pravo, klasično napotitev, bodisi da gre za opravljanje del v okviru službenih poti;

√ računovodjem,
√ referentom za obračun plač,
√ kadrovskim delavcem in
√ vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja napotenih delavcev, ki jih tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu. 

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Irena Kamenščak


Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi leta 2012.

Ima bogate izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti ter gospodarskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 1. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190123 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si