Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Praktično o Uredbi GDPR

seminar

Program

8.30 začetek
10.00 odmor 
10.30 nadaljevanje 
12.45 zaključek

Trajanje: 5 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 125 € + DDV 
Ostali: 155 € + DDV

Ob prijavi več oseb iz iste organizacije je kotizacija na osebo: za člane 97 € + DDV, za ostale 125 € + DDV.O Uredbi GDPR je bilo že veliko povedanega. Nove obveznosti iz Uredbe GDPR vplivajo na vse sfere poslovanja, ne glede na velikost podjetja/organizacije ali število zaposlenih. Koliko se obveznosti glede obdelave osebnih podatkov za posamezno podjetje/organizacijo dejansko spreminjajo, je v veliki meri odvisno od skladnosti poslovanja z do sedaj veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (predvsem ZVOP-1).

Kdaj: četrtek, 31. januar 2019, ob 8.30 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj izobraževanja:

Odkar se je pričela Uredba GDPR uporabljati je nastalo že veliko dobrih in slabih praks upoštevanja obveznosti, ki izhajajo iz novih predpisov in ravnanja z osebnimi podatki. Na izobraževanju bomo skupaj reševali konkretne primere in vprašanja s področja varstva osebnih podatkov ter iskali rešitve, kako lahko svoje poslovanje uredite na način, da bo ustrezalo visokim standardom, ki jih je prinesla Uredba GDPR.

V praksi se zaznava, da so nove obveznosti iz Uredbe GDPR težje razumljive in da jih je ob odsotnosti poglobljenega poznavanja izjemno težko učinkovito in pravilno konkretizirati ter vpeljati v poslovanje.

DOBRO JE VEDETI:
V letu 2019 (predvidoma v januarju) bo izšla tudi knjiga Reforma varstva osebnih podatkov 2018, katere avtorici sta naša predavatejica Maja Brajnik in njena sodelavka Zlatka Markovič. K sodelovanju izdelave knjige pa sta povabili še nekaj drugih strokovnjakov za posamezna specifična področja obdelave osebnih podatkov. Nadejamo se še dogovora o možnosti nakupa (morda s popustom) te praktično zasnovane knjige, za udeležence na naših dogodkih s področja varstva osebnih podatkov.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Na izobraževanju bomo med drugim:

  • določili ključne akte, ki so nujno potrebni, da lahko poslovanje poteka skladno z določili Uredbe GDPR,
  • pogledali praktične primere pogodb o obdelavi osebnih podatkov – dobre in slabe prakse ter konkretizirali obvezne sestavine pogodb o obdelavi osebnih podatkov,
  • razmejili obveznosti upravljavcev in obdelovalcev,
  • razjasnili primerne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov in jih podkrepili s primeri iz prakse,
  • obravnavali pravice posameznikov na podlagi določil Uredbe GDPR in
  • pripravili nabor ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov – določili ukrepe, ki jih lahko v svoje poslovanje vpelje vsak upravljavec ali obdelovalec osebnih podatkov ne glede na velikost,
  • obravnavali novosti po Uredbi GDPR – pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO), ocena učinka, evidenca dejavnosti obdelave in
  • preverili, kakšne so pristojnosti Informacijskega pooblaščenca RS, kako izgleda pregled na sedežu podjetja/organizacije in kakšna vprašanja lahko v primeru pregleda pričakujemo.

 

Ciljna skupina

Izobraževanje je namenjena vodstvenemu kadru manjših in srednje velikih podjetij, kadrovnikom, pravnikom ter predstavnikom marketinških in IT oddelkov.

Dejstvo je, da se je nova evropska uredba o varstvu podatkov (Uredba GDPR) začela neposredno uporabljati že 25. maja 2018. Če ste med tistimi, ki do sedaj še niste uspeli uskladiti svojega poslovanja z novimi pravili, je sedaj skrajni čas, da se temu posvetite, saj smo trenutno v obdobju 'pravne praznine', ko zaradi odsotnosti pravne podlage v nacionalni zakonodaji naš nadzorni organ – Informacijski pooblaščenec ne more izrekati kazenskih sankcij. To bo tako vse do sprejema ZVOP-2, ki bo izrecno določil Informacijskega pooblaščenca kot prekrškovni organ za zadeve kršitev določb Uredbe GDPR.

 

Predavateljica 
Maja Brajnik

Maja Brajnik je pravnica, ki se je na začetku svoje kariere ukvarjala s svetovanjem delodajalcem iz delovnopravnega področja in jim pomagala pri izvedbi zahtevnejših delovnopravnih postopkov. Varstvo osebnih podatkov jo je od nekdaj zanimalo, zato se je pričela tej temi v zadnjih nekaj letih aktivno posvečati. Sedaj se ukvarja predvsem z vzpostavljanjem skladnosti procesov poslovanja podjetij s predpisi iz področja varstva osebnih podatkov, kar vključuje pripravo internih aktov, preučevanje podlag za obdelavo osebnih podatkov, pripravo pogodb o obdelavi osebnih podatkov in privolitev posameznikov ter drugih dokumentov. Ukvarja se tudi z izobraževanjem zaposlenih o pomembnosti področja varstva osebnih podatkov. Odkar je bila sprejeta Splošna uredba o varstvu podatkov iz tega področja redno pripravlja strokovne članke ter predava pri različnih založbah in izobraževalnih inštitutih. Aktivno je bila vključena tudi v podajanje pripomb in komentarjev na predlog ZVOP-2. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 28. 1. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190131 + matična številka vašega podjetja. Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990. Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si