Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Urejanje grafike in izdelava enostavnih letakov in plakatov pri vsakdanjem pisarniškem delu

intenzivna računalniška delavnica

Program

15.00 začetek
19.15 zaključek

Trajanje: 5 andragoških ur

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV
Ostali: 190 € + DDV

Zaradi intenzivnosti usposabljanja je na voljo le 12 mest! 

Delavnico organiziramo v sodelovanju z Višjo strokovno šolo pri Ekonomski šoli v Novem mestu.


Kdaj
: torek, 4. junij 2019, ob 15.00 

Kje: Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola - računalniška učilnica (Ulica talcev 3a  - III. nadstropje, Novo mesto)


POMEMBNO: Zaželeno je osnovno poznavanja dela z računalnikom. V učilnici je računalnik za vsakega udeleženca. Zaradi intenzivnosti usposabljanja je na voljo le 12 mest!

Namen in cilj izobraževanja:
Pri pisarniškem delu se pogosto srečamo s potrebo po izdelavi ličnih, promocijskih sporočil, enostavnih zloženk, letakov ali plakatov, z obdelavo in objavo fotografij na spletu, ali pa samo z enostavnimi fotomontažami nekaj slik, ki jih želimo pripeti v e-pošti. Tako opravilo nam ne sme vzeti preveč časa. Naši izdelki pa morajo kljub temu vsebovati želeno vsebino in biti lični. 

Na računalniški delavnici bomo spoznali osnove programa Photoshop in se naučili na enostaven način urediti fotografije, izdelati različne fotomontaže in grafiko za e-sporočila, vabila, letake, plakate ter vse skupaj pripravili za objavo, za tiskanje ali pa za objavo na spletni strani.

Delavnica je namenjena komercialistom, ekonomistom, poslovnim sekretarjem, osebam, ki opravljajo komuniciranje tako znoraj podjetja kakor izven njega ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z v vsebini tega izobraževanja opisanim opravilom. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

• spoznavanje osnov dela v programu Photoshop
• pregled osnovnih funkcij in uporabe orodij
• oblikovanje besedila in enostavnih grafičnih elementov
• enostavne fotomontaže na praktičnih primerih
• delo s plastmi in maskami
• osnovno delo s filtri
• vodene vaje: izdelava letaka ali plakata in uporaba izdelka za tisk, za elektronsko obveščanje ali za na spletu. 

Predavatelj 
Zdenko Potočar

Delavnico bo vodil Zdenko Potočar, predavatelj informatike in elektronskega poslovanja na Višji strokovni šoli, ki ima dolgoletne izkušnje z vodenjem izobraževanj odraslih s področja računalništva in informatike.

Predavatelj, ki je avtor več učbenikov in strokovnih člankov, je vodil računalniške tečaje za vsa večja podjetja Dolenjske regije.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 31. 5. 2019. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20190604 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si