Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Komuniciranje v oteženih okoliščinah - razkritje kako z Anjo Hlača Ferjančič

Program

11.30 začetek
13.00 odmor
13.15 nadaljevanje
14.45 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 147 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV
Pri udeležbi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: za člane GZDBK 129 € + DDV ter za ostale 159 € + DDV.
Težavne okoliščine so in vedno bodo del dela mnogih, ki morajo svojo vlogo komuniciranja navkljub temu dobro opraviti. Ne morejo si dopustiti, da se v težavnih okoliščinah ob nevšečnih, neprijetnih, celo konfliktnih vsebinah zaradi neveščega komuniciranja stvari ustavijo ali celo poslabšajo. Pri delu jim pomaga zavedanje ter znanje dobrega in učinkovitega komuniciranja, tehnike, orodja, organiziranost, predvidevanje... Lahko smo bolj učinkoviti s pravimi znanji in boljšim razumevanjem komuniciranja v oteženih okoliščinah.

Kdaj: sreda 12. februar 2020 ob 11.30 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Izobraževanje obsega praktične nasvete za učinkovito pripravo na nastop, predvsem v luči tega, da morajo udeleženci pogosto nastopati v oteženih okoliščinah. To so lahko: neprijetna vprašanja, nestrinjanje občinstva, sporočanje neprijetnih novic, krizno komuniciranje.

Izobraževanje bo vsebovalo napotke za učinkovito priravo na komunikacijsko nalogo, na boljši nastop, bolj prepričljivo govorico telesa, glasovno kredibilnost in učinkovito odzivanje pri kriznem komuniciranju. Po tem izobraževanju bodo udeleženci bolje pripravljeni na neprijetna vprašanja oz. dogodke med predstavitvami; bolje bodo predvidevali težavne okoliščine in imeli bodo nabor primernih odzivov.

Vljudno Vabljeni!

Vsebina  • učinkovita priprava in predvidenje
  • prepričljiva govorica telesa
  • najpogostejši "tipi" neprijetnih vprašanj
  • odzivi na nasprotovanje občinstva
  • ... 

Izobraževanje je namenjeno:

vsem, a še zlasti tistim, ki veliko nastopajo in se soočajo z neprijetnimi vprašanji (ne le v delovnem okolju, lahko tudi v medijih) oz. predstavljajo ideje/navodila/zahteve občinstvu, ki tem idejam ni naklonjeno.

Predavateljica 
Anja Hlača Ferjančič

Anja Hlača Ferjančič, uni. dipl. pol., vodi delavnice in intenzivne treninge s področij javnega nastopanja, retorike, odnosov z mediji. Sodeluje z različnimi nevladnimi organizacijami in podjetij. Zelo dobro pozna prakso javnega nastopanja, svoje izkušnje že dobro desetletje deli drugim. Kot trenerka javnega nastopanja udeležence spodbuja, da se spopadejo s tremo in razvijejo svoj osebni slog, saj je prepričana, da je pristen govorec odličen govorec.

...novinarka, urednica, povezovalka prireditev, nenehna raziskovalka, ljubiteljica športa in naprej ter razvoj usmerjena oseba (s katero sodelujemo večplastno tudi pri GZDBK). Za več o Anji vabljeni, da pokukate v članek Časopisa Delo, 13. oktober 2019 (zapisala Jana Zupančič Grašič):
"Anja Hlača Ferjančič je tisti glas na Valu 202, v katerem odzvanja smeh. Ni je stvari, ki te neumorne radijke ne bi zanimala, in ni je dežele, ki je ne bi rada obiskala."

15. jan. - Javno nastopanje z Anjo Hlača 
12. feb. - Komuniciranje v oteženih okoliščinah.. z Anjo... 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 10. 2. 2020.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200212 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si