Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Logika učinkovitega vodje – lahko še bolje vodim sebe in sodelavce

MODULI VODENJA (1/4) z Rudijem Tavčarjem

Program

8.30 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
13.00 odmor
13.15 nadaljevanje
15.15 zaključek

Trajanje: 8 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 177 € + DDV
Ostali: 217 € + DDV
Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo:
Člani: 129 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Ob prijavi in plačilu kotizacije do 6. 4. 2020 ene in iste osebe na vse štiri MODULE VODENJA (R.T.) je kotizacija na osebo:
Člani: 516 € + DDV
Ostali: 708 € + DDV
Se srečujete s številnimi izzivi, ki ne izvirajo samo iz  poslovnih nalog, delovnih ciljev, pogojev za delo, situacij na trgu, zakonodaje in regulativ itn. temveč tudi iz efektivnega obvladovanja odnosov?Odnosi se dogjajo (vedno in povsod) ne le med sodelavci, poslovnimi partnerji, kupci in vami z njimi. Odnos imamo tudi sami s seboj, tako smo neogibno podvrženi tudi našim lastnim notranjim dilemam, prepričanjem in stiskam. Zato smo za vse, ki vodite "posle", vodite sodelavce ali vodite oz. povezujete ljudi pri projektih znotraj ali/in izven podjetja pripravili štiri ključne MODULE VODENJA.

Tokrat se bomo poglobili v logiko učinkovitega vodje.

Posamezna oseba se sicer lahko udeleži le posamičnega modula (izobraževanja - delavnice), saj je posamezni modul celota zase, a za najboljši učinek je potrebna udeležba na vse štiri module. Kotizacija je v tekem primeru ugodnejša za posamezno, isto osebo.Kdaj
: četrtek, 9. april 2020 ob 8.30 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)
Vodje se pogosto srečujete z izzivi, ki ne izvirajo samo iz situacije na trgu temveč tudi iz odnosov, ki se dogajajo med sodelavci pa tudi iz naših lastnih notranjih dilem in stisk. V delavnici bomo pogledali sebe, s čim stopamo v vlogo vodje pa tudi sodelavce, kaj oni prinašajo v tim. Na koncu delavnice boste bolje razumeli in znali:

• Uporabiti osnovne psihološke principe motivacije in vplivanja za vodenje sodelavcev
• Uveljaviti odločitve brez (včasih) formalne hierarhije in običajnih vzvodov moči
• Uporabiti svoje vire moči in preseči svoje omejitve.


Cilj tega intenzivnega enodnevnega izobraževanja je, da udeleženci v nadaljevanju svoje kariere nastopajo še bolj zbrano in še bolj prepričljivo.
 


Vljudno Vabljeni!

Vsebina  1. Osnova dialoškega vodenja
  2. Kako vidim sebe in svojo vlogo vodje?
  3. Psihologija motiviranja in vodenja z notranjo motivacijo
  4. Tehnike postavljanja in preverjanje ciljev za uspeh
  5. Kako sem kot vodja lahko coach in mentor? 


Izobraževanje je namenjeno:

• vodilnim in vodstvenim delavcem, vodjem oddelkov, vodjem projektov, samostojnim strokovnim delavcem, komercialistom
• zaposlenim, ki se srečujejo s strankami in se pogajajo s poslovnimi partnerji
• zaposlenim (formalni ali neformalni vodjem), ki morajo pri svojem delu uveljaviti odločitve, povezane s spremembo vedenja drugih
• predstavnikom sindikalnih organizacij oz sindikalnim zaupnikom
in
• vsem tistim, ki vam vsebina koristi, četudi se niste našli orisane v zgoraj naštetem.

Predavatelj 
Rudi Tavčar

Rudi Tavčar, MBA, univ. dipl. psih, Imago terapevt se je takoj po študiju psihologije zaposlil v marketingu. Opravil MBA in se podal na samostojno podjetniško pot v podjetju Gral Marketing. Po 15 letih je uspešno prodal svoje podjetje mednarodnemu podjetju in se vrnil nazaj k psihologiji. Sedaj se ukvarja z vodenjem delavnic o pogajanjih, mediacijah, reševanju konfliktov, vodenju, gradnje timov… Je avtor knjige Psihologija pogajanj in soavtor več učbenikov s področja pogajanj in mediacije.

MODULI VODENJA z Rudijem Tavčarjem:
9. apr. - Logika učinkovitega vodje - lahko še bolj.. 
23. apr. - Ključni elementi zmagovalne ekipe... 
8. maj - Psihologija pogajanj – ključna dejstva in prijemi 
29. maj. - Spremenimo konflikt v konstruktivno sodelov..

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, snemanje in video analizo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 8. 4. 2020.
V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana,
številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20200409 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si