Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kako optimizirati denarni tok

20. 10. 2021

13.00 začetek
14.30 zaključek 

VIRTUALNO 

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Kotizacija

Člani: 97 € + DDV
Ostali: 137 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo; za člane 53 € + DDV, za ostale 79 € + DDV.


e-PRIJAVA


Pozitiven denarni tok je gonilo poslovanja podjetja in podjetju omogoča neprekinjeno delovanje. 


Kdaj
: sreda, 20. oktobra 2021, ob 13. uri
Kje: izobraževanje bo potekalo preko spleta, brez posnetka. 


Pregledali bomo aktualno tematiko povezano z denarjem ter z zagotavljanjem likvidnosti in solventnosti podjetja v teh negotovih časih. Pregledali bomo strukturo izkaza denarnega toka v času sprejemanja ključnih poslovnih odločitev ter v času priprave planov podjetja. Poiskali bomo odgovor na vprašanje, kako uspešno spremljati in uravnavati tekočo likvidnost podjetja, nadalje, kako sprejemati prave odločitve ter kako optimirati denarni tok ter zagotavljati, da je le ta pozitiven.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM
 

 

  • Pregled temeljnih pokazateljev likvidnosti, solventnosti, minimalnih denarnih sredstev, ki jih potrebujemo glede na plane in dejavnost poslovanja podjetja ter določanje višine in strukture likvidnostne rezerve

  • Struktura denarnega toka za potrebe odločanja o naložbah, zadolževanju v času planskega procesa

  • Struktura denarnega toka za potrebe spremljanja ter uravnavanja likvidnosti

  • Kje, kako optimirati denarni tok in kako zagotavljati pozitivni denarni tok v podjetju

  • Dobra praksa in najpogostejše napake
  • Diskusija

 


Izobraževanje je namenjeno:

√ strokovni sodelavci in odločevalci oziroma vodje v podjetju, v računovodstvu, financah, poslovodstva in 
√ lastniki podjetij,  
√ Opomba:Za lažje razumevanje in sledenje vsebini seminarja je potrebno osnovo ekonomsko predznanje.

Praktična naravnanost tega izobraževanja vam bo prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij, CFO, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij. Prvotno je bila notranja revizorka v sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je sedemnajst let aktivno delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti Elektroelement. Vzpostavila je aktivno mednarodno delujočo koncernsko finančno funkcijo in model upravljanja s tveganji v mednarodnem proizvodnem podjetju. Zdaj četrto leto deluje v sklopu samozaposlitve in pomaga podjetjem kot zunanja sodelavka povečati vrednost podjetja, okrepiti denarne tokove, pri pogajanjih, pri pripravi planov, pri odločitvah in presojah potrebnih naložb in pri izgradnji prilagodljivih poslovno-finančnih modelov poslovanja, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkovnost v času negotovih razmer v okolju. Lastnikom podjetij pomaga pri nakupih, prodajah in ocenjevanju vrednosti podjetij. Pri delu ji pomagajo tudi izkušnje sodne izvedenke za ekonomijo in videnja prakse v primerih, ki končajo v sodnih procesih. Je predavateljica za nemško založbo Forum Media, Verlag Dashofer, Akademijo finance, Združenje nadzornikov Slovenije in druge.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 18. 10. 2021. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20211020 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si