Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Šola Industrija 4.0 (5 dni)

18. 10. 2022

9.00 začetek
14.00 zaključek

5-dnevni tečaj

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


    

 


Preobrazba proizvodnih procesov v podporo novim poslovnim modelom

Organizacije se vse bolj zavedajo, da bodo le s trajnim razvojem in izboljševanjem procesov sposobne konkurirati v spremenjenih tržnih pogojih (spremenjene globalne okoliščine, pojav novih tehnologij in materialov, spremenjene navade potrošnikov in uporabnikov, pomanjkanje delovne sile …) in se uspešno vključevati v globalne verige vrednosti. Ključni izziv, s katerim se v aktualnem času srečujejo zlasti proizvodna podjetja, je pravzaprav agilno obvladovanje omenjenih spremenjenih okoliščin v poslovnem okolju.

Le organizacije, ki bodo ob odzivu na zunanje okoliščine v obsegu razpoložljivih virov sposobne ustrezno optimizirati notranje procese in nuditi še bolj kakovostne proizvode in storitve, bodo nagrajene z višjo dodano vrednostjo in lojalnostjo svojih sodelavcev in odjemalcev. Takšna prilagodljivost organizacije, ki na nek način spominja na avtopoietičen (samokrmiljen) organizem, pa ni mogoča brez medsebojno povezanih in informacijsko podprtih procesov ter njihovega krmiljenja na osnovi objektivnih dejstev. Na tem mestu se izkažeta digitalizacija in avtomatizacija procesov kot ključni dopolnili odločanju vodstva v realnem času, kot nenadomestljiva podpora zaposlenim pri učinkoviti realizaciji procesov in poslovnih idej ter čedalje bolj celo kot uresničljiv odgovor na pomanjkanje človeških virov.

Kaj pridobite udeleženci?

 • Celovitejše razumevanje koncepta Industrije 4.0 in Družbe 5.0,
 • potrebno znanje o pristopih in tehnologijah ter predstavitev primerov dobrih praks,
 • znanje za identifikacijo obstoječega in želenega stanja industrializacije podjetja,
 • usmeritve za pripravo akcijskega načrta preobrazbe na nivo Industrije 4.0 ob podpori mentorja,
 • praktično znanje za samostojno vodenje internih projektov digitalne transformacije proizvodnih procesov,
 • nove ideje in izmenjavo dobrih praks,
 • ogled Laboratorija za tovarne prihodnosti (LABTOP).

Kaj pridobi organizacija?

 • Razumevanje učinkov prehoda na nivo Industrije 4.0, kot so povečanje dobavne sposobnosti organizacije, vertikalna integracija procesov od prodaje do dostave, povečana odpornost na motnje v zunanjem in notranjem poslovnem okolju, nadzor delovanja v realnem času in možnosti uporabe umetne inteligence pri odločanju,
 • samooceno o trenutnem nivoju,
 • znanje o poslovnih in tehnoloških trendih pri digitalizaciji poslovanja,
 • širši vpogled v ekonomsko upravičenost investicij,
 • usposobljene sodelavce, ki lahko tvorno soustvarjajo prehod na nivo Industrije 4.0,
 • usposobljene sodelavce za interno vodenje projektov digitalizacije procesov, uporabo sodobnih pristopov pri načrtovanju izdelkov ter za avtomatizacijo proizvodnje.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM  

Šola bo potekala v hibridni izvedbi, kar pomeni v kombinaciji spletnega in učilniškega usposabljanja ter individualnega in interaktivnega dela.

1. dan: E-delavnica: Temelji Industrija 4.0 in digitalne kompetence, (Janez Furlan), 18. oktober

2. dan: Faze preobrazbe Industrija 4.0 (Marko Mandelj, Matevž Mesojednik), 25. oktober

3. dan: Metode in orodja Industrija 4.0 (Marko Mandelj), 8. november

4. dan: E-delavnica: Tehnologije Industrije 4.0 in izračun ocene ekonomičnosti investicij v digitalno transformacijo (Janez Furlan), 14. november 

5. dan: Predstavitev projektnih nalog ter ogled laboratorija za tovarne prihodnosti v Razvojnem centru Novo mesto, 25. november

Ciljna skupina:
 • Vsi, ki načrtujete procese digitalizacije/avtomatizacije/preobrazbe podjetja ali pri tem sodelujete/želite samostojno voditi interne projekte preobrazbe procesov v podjetjih,
 • vsi, ki želite nadgraditi svoja znanja s področja uvajanja in vodenja procesov digitalizacije in avtomatizacije v podjetjih.

Predavatelji
Janez Furlan, strokovni vodja Šole Industrija 4.0
Marko Mandelj
Matevž Mesojednik

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, možnost udeležbe dodatnega udeleženca na prvem dnevu šole, e-gradivo, mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, napitke med odmori ter parkiranje, potrdilo o udeležbi na intenzivnem usposabljanju Šole Industrija 4.0 ter naziv Skrbnik projektov digitalne preobrazbe, ogled Laboratorija za tovarne prihodnosti (LABTOP).

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.