Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novosti na področju varnosti in zdravja pri delu

strokovno predavanje

Program

14.00 Začetek
15.00 Zaključek

Trajanje: 1 ura

Kotizacija

Člani: 40 €
Ostali: 100 €

Kotizacija že vključuje 20 % DDV.

Delavnico organiziramo v sodelovanju s Pravno službo GZS.

Kdaj: ponedeljek, 16. maj 2011, ob 14.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11, Novo mesto)

Namen in cilj strokovnega predavanja:
V letu 2010 je potekala aktivna razprava med socialnimi partnerji, varnostnimi inženirji in drugo strokovno javnostjo v zvezi s prenovo Zakona o varnosti in zdravju pri delu, s katero se želi nadgraditi obstoječi sistem varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na preventivi in odpravi nepotrebnih stroškov ter administrativnih ovir. Prihajajoče spremembe naj bi poenostavile postopke in ureditev varnosti in zdravja pri delu, pri čemer pa se stopnja varnosti in zdravja delavcev naj ne bi zmanjšala. Strokovni delavci za VZD z opravljenim izobraževanjem pridobijo 5 kreditnih točk po Pravilniku o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu (Uradni list št. 112, 3. 11. 2006)!

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

1. PREDSTAVITEV RAZLOGOV ZA PRENOVO:

  • Ureditev v Evropi in v Sloveniji do danes.
  • Preventiva ali zakaj je ceneje vnaprej predvideti nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu?
  • Izhodišča Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pri pripravi ZVZD.

2. BISTVENE NOVOSTI NOVELE ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU:

  • Večji poudarek na preventivi.
  • Drugačna ureditev za samozaposlene.
  • Poenostavljeni postopki priprave izjave o varnosti z oceno tveganja.
  • Drugačna ureditev zdravstvenih pregledov.
  • Višje sankcije za kršitve.
  • Kako sami pripravite ustrezno izjavo o varnosti z oceno tveganja (za manjše delodajalce).

3. VPRAŠANJA IN RAZPRAVA

Predavatelj
Igor Knez

Univ. dipl. prav., pravni svetovalec v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem z individualnim delovnim pravom. Je tudi član skupine predstavnikov za pripravo predloga novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Kotizacija:

Kotizacija že vključuje 20 % DDV. Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdilo o udeležbi predstavlja dokaz o usposabljanju s tega področja, s čimer boste pridobili 5 kreditnih točk (strokovni delavci za VZD)!

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 9. 5. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110516 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si