Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Odbitek DDV po novem – obvladajmo spremembe zakonodaje s 1.1.2011

seminar

Program

8.00 Začetek
10.00 Zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani: 50 € + DDV
Ostali: 110 € + DDV

Kdaj: torek, 17. maj 2011, ob 8.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Določila Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih v povezavi s spremenjenimi določili ZDDV-1 so prinesla nov pogled na pravico do odbitka vstopnega DDV. Cilj seminarja je odpraviti dvome, kdaj smemo oz. ne smemo upoštevati odbitka vstopnega DDV.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • ZpreZP – plačilni roki, obvezni poboti.
  • Povezava ZpreZP s spremembami 66.a čl. ZDDV-1.
  • Kdaj uporabimo spremenjena določila in v katerih primerih ne.
  • Kako ravnati na področju gradbenih storitev.
  • Kdaj smo dolžni popraviti odbitek vstopnega DDV in kako poročamo.

 

Ciljna skupina

Knjigovodje, računovodje in vsi, ki bi morali poznati delovanje sistema DDV.

Predavateljica
Marija Verbančič

Dipl. ekon., je davčna svetovalka z licenco Zbornice DSS. Poleg izvedenih številnih  seminarjev in delavnic predava tudi v programu za pridobitev poklicne kvalifikacije  za knjigovodje in računovodje. Že leta pa se kot vodja računovodskega servisa  posveča računovodenju predvsem za male družbe, zasebnike in društva.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 12. 5. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110517 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si