Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 "E-POSLOVANJE 2019-2022"

ROK: 5. 11. 2018, 1. 10. 2019, 1. 10. 2020 in 1. 10. 2021

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

a) Elektronsko izmenjavo med partnerji

b) Digitalizacijo nastopov na sejmih

c) Spletne strani za tuje trge

d) Spletne trgovine

e) Produktno-prodajne videe

f) Krepitev kompetenc – usposabljanja

Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja. 

Roki za oddajo vlog so: 5. 11. 2018, 1. 10. 2019, 1. 10. 2020 in 1. 10. 2021.

Več o razpisu > 

Nazaj