Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

27. 12. 2019 oz. do porabe sredstev

Subvencija 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. S pomočjo subvencije lahko zaposlite osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih, ki so zaključile praktično usposabljanje v programu Učne delavnice in vam jih ZRSZ predlaga za vključitev.+

Dodatne informacije najdete tukaj.

Nazaj