Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. Odpiranje (PKP)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 28. septembra 2018 na svoji spletni strani objavil Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. Odpiranje (PKP).

V okviru projektnih aktivnosti študenti pod mentorstvom proučujejo različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, na vsakem projektu pa mora sodelovati tudi vsaj ena gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik.

Namen razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z delovnim okoljem, izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem.

Pozitivni učinki projekta PKP (na podlagi preteklih izkušenj):

- podjetjem oziroma predstavnikom gospodarstva ali negospodarstva PKP projekti ponudijo sveže ideje, nove rešitve za izzive in vprašanja, ki jih oblikujejo s pomočjo inovativnih in neobremenjenih študentov ter strokovnjakov iz visokošolstva. Hkrati pa projekti ponudijo priložnost za izbor dobrega kadra , ki ga podjetje potrebuje, saj v času izvajanja podjetnik spozna kompetence, znanja in veščine študenta, s katerim se lahko sodelovanje nadaljuje tudi po izteku projekta;

- mnogim študentom PKP pomeni odskočno desko pri iskanju zaposlitve, saj preko projektov pridobijo praktične izkušnje, dodatna znanja in veščine, poleg tega pa se srečajo z delovnim okoljem oz. podjetjem, ki lahko po zaključku projekta postane njihov delodajalec ali štipenditor;

- visokošolski zavodi preko izkušenj PKP posodabljajo študijske programe in povezujejo teorijo s prakso.

Več o samem razpisu in možnosti sodelovanja si lahko preberete na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/.

Za prijavo na javni razpis projektna pisarna organizira tudi informativne delavnice, več informacij najdete na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/informativne-delavnice-za-prijavo-na-javni-razpis-pkp-2-odpiranje/.

Nazaj