Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (JR SE OVE 2019)

ROK: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019 - 2022. Za sofinanciranje je v štiriletnem obdobju na voljo 10 milijonov evrov, do sredstev pa so upravičeni podjetja, samostojni podjetniki in zadruge.

Podrobnosti javnega razpisa in razpisna dokumentacija >

Nazaj