Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ROK: 13. 9. 2019

Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obrestne mere in sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2019

Predmet razpisa: Občina Semič bo iz proračuna za leto 2019 za pospeševanje malega gospodarstva namenila:

A. sredstva za subvencioniranje obrestne mere namenskih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, za obdobje 1.1. 2019 do vključno 30. 9. 2019, v višini 16.150,00 EUR,

B. sredstva za sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev v višini 5.000,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Dodatne informacije: Vse potrebne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Semič, kontaktna oseba: dr. Iva Konda, Tel: (07) 35 65 355.

Razpisna dokumentacija: Prijavni obrazec je na razpolago na sedežu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič ter na spletnem naslovu: www.semic.si. Razpis je objavljen na spletni strani Občine Semič in na oglasni deski v prostorih Občine Semič.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj