Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Nov javni poziv za vavčer s področja statusnega preoblikovanja družb

Slovenski podjetniški sklad je 17. 5. 2019 objavil nov javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb.

Namen vavčerja je pozitivni vpliv na možnosti povečanja konkurenčnosti mikro, malih in srednjih podjetij, njihove dodane vrednosti oz. njihovih prihodkov od prodaje. Tako je iz tega javnega poziva k statusnemu problikovanju cilj vavčerja predvsem spodbuditi:

  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno.

S pomočjo vavčerja lahko podjetja pridobijo subvencijo od 1.000,00 EUR do 5.000,00 EUR  oz. 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov, ki se nanašajo na stroške svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja podjetij. 

Več o Vavčerju za statusno preoblikovanje družb najdete na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=89.  

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT).

Skupno je objavljenih že 11 vavčerskih pozivov.

Nazaj